OS, set fra ØSØ
.
steleformet mindesten af sandsten med inskriptionen: 1808, set fra V
.
OS, set fra NNØ
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
53368
Sted- og lokalitetsnummer
060403-28
Anlæg
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.); Stenkiste, Bronzealder (dateret 1100 f.Kr. - 501 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 f.Kr. - 501 f.Kr.); Mindesmærke, Nyere tid (dateret 1849 e.Kr. - 1913 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: Ibsker Tingl.: 10/1 1919 , parcellist Kristian S.A. Bødtger, Kurrehøj Diplom Overfredningskendelse af 11. juli 1978 om fredning af arealer i Nørremark. Afmærkn.: MS 1920, overlærer Tryde. Høj, "Kurrehøj", 3,5-4,25 m x 30 m. På den fladagtige top en 1,5 m høj sten, firkantet med årstallet 1808. NMI: "Kurrehøj". Som deklarationen.

Undersøgelseshistorie

1880
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Kurehøi" er en stor Stenhøi. Den er ubeskadiget. Ved Siden af den er der smaa Stenkasser med brændte Ben. Bevoksning: 1985: Græs, Løvtræer og Nålekrat/-træer
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Kurrehøj". Som Deklarationen.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor"Kurrehøj", 4,5 x 31 x 28 m. Smuk storhøj, nylig plejet og bevokset med smukke fyrre -og rønnetræer. Beliggende ved sti fra amtsvejen til de fredede arealer i "Nørremark". Beliggende på svagt skrånende terræn. På toppen står en 1,6 m høj (ikke medregnet i højdeangivelsen) steleformet mindesten af sandsten med inskriptionen: 1808. ** Seværdighedsforklaring ** Fremtræder i sig selv smuk efter pleje. Endvidere seværdig i samspil med omgivende landskab, tildels bestående af fredede klippeløkkeområder. Bevoksning: 1985: Græs, Løvtræer og Nålekrat/-træer
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Stenkiste

Stenkister kendes i forskellige udformninger gennem store dele af oldtiden og frem til i dag. Traditionen med at anvende sten til kister begyndte i bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.) og har – med skiftende intensitet – holdt sig frem til nyere tid. Blandt de fredede fortidsminder findes adskillige stenkister fra bondestenalderen, bronzealderen og jernalderen (ca. 4000 f.v.t.-1050 e.v.t.), og stenkisterne kan ligge såvel under flad mark som inde i en gravhøj. Der findes mange forskellige varianter af stenkister, alt efter hvilken periode de er blevet opført i, og hvor de er placeret. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Gravrøse

Røse, gravhøj bygget af større og mindre sten, på svensk også kaldet rør, på engelsk cairn. Røse har vid udbredelse i tid og rum, fra stenalderens megalitgrave til bronzealderens og jernalderens høje. I Danmark findes røser især på Bornholm. Læs videre her.

Mindesmærke

Mindesmærker er erindringssteder over eksempelvis en begivenhed eller en person og består som oftest af en sten med en inskription, der forklarer om anledningen til, at mindesmærket er blevet rejst. Mindesmærker findes overalt i landet og er som regel rejst på det sted, begivenheden fandt sted, eller et sted, som den mindede person havde en tilknytning til. Læs videre her.

Mindesmærker i Danmark

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links