OS, set fra SV
.
OS, set fra NV
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
53367
Sted- og lokalitetsnummer
060403-26
Anlæg
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.); Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Original fredningstekst

Stor stenrøse i fyrreplantning. Helt udgravet i midten, hul- let ca. 12 m vidt. Højens tværmål ca. 20 m. Tinglyst tekst 1988: Røse, diam. 15 x 20 m, højde 2,2 m. Stærkt forgravet med stort 0,5 - 0,7 m dybt krater i centrum., diam. 12 m, og udføring herfra mod V. Højfoden er mod N bortgravet af grusvej og grøft. Over den N højfod er højfyld med sten opkastet.

Undersøgelseshistorie

1880
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidTæt op til det Sted, ja ovenpaa den Klippe, ved hvis Kant forannævnte Sværd fandtes [sb.25], ligger der en stor Stenrøse. I Aaret 1824 lod Chr.VIII grave i denne Røse, men om noget fandtes vides ikke. Nord fra denne Røse findes enkelte spredte Røser. Bevoksning: 1985: Løvtræer
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidStor Stenrøse i Fyrreplantning. Helt udgravet i Midten, Hullet ca. 12 m vidt. Højens Tvm. ca. 20 m.
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorC-høj. Meget stærkt forgravet med stort krater i centrum og udføring herfra mod V. Kun højens periferi står tilbage, i N dog med højfoden bortgravet af grusvej og grøft. Ikke fotograferet på grund af tæt bevoksning. Bevoksning: 1985: Løvtræer
1988
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorRøse, diam. 15 x 20 m, højde 2,2 m. Stærkt forgravet med stort 0,5 - 0,7 m dybt krater i centrum, diam. 12 m, og udføring herfra mod V. Højfoden er mod N bortgravet af grusvej og grøft. Over den N højfod er højfyld med sten opkastet.
1988
Tinglysning - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Gravrøse

Røse, gravhøj bygget af større og mindre sten, på svensk også kaldet rør, på engelsk cairn. Røse har vid udbredelse i tid og rum, fra stenalderens megalitgrave til bronzealderens og jernalderens høje. I Danmark findes røser især på Bornholm. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links