Faktaboks

Kommune
Norddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
201614
Sted- og lokalitetsnummer
141004-7
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tinglysning af C-høj 1997: ********************* Høj, "Sorvad Bjerg" 2 x 18-20 m. Gamle indgravninger i SØ, SV og N.

Undersøgelseshistorie

1893
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, Sorvad, Gjesing S, Sønder Hald H, Randers A. Denne Høj ligger højt paa det saakaldte Sorvadsbjerg og er begroet med Lyng og Skov. Ved a sees store Bøge og ved b er der store Ege. Mod Syd ved ccc er et Dige, og den Deel af Højen, som ligger syd derfor er tildeels afgravet. Ved dd sees to Brud fra Foden til ind mod Midten. Om Midten er naaet i sin Grund er meget tvivlsomt. [[Frigivet 1945]] Bevoksning: 1988: Græs og Løvtræer.
1893
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1893
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1945
Aflysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1945
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Sorvadsbjerg", Høj, 20 m. i Diameter, 1,8 m. høj, sydl. Trediedel bortgravet, i Ø. og V. gamle Indgravninger, Højen meget medtaget af Kvæget. Græsgroet.Frigivet 1945 Bevoksning: 1988: Græs og Løvtræer.
1951
Uspecificeret museal aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidN01 378/51. Sb. 14.10.04-7. Forsøg fra Danmarks Natrufredningsforening på fredning af Sorvadbjerg i Gjesing Sogn. Sb. 14.10.04-7. I forb. m. udstykning af området. Vedlagt sagen: Korrespondance af d. 7/5, 13/5, 15/5 1951 ml. Danmarks Naturfredningsforening (v. Skovrider Aksel Thyssen, Ebeltoft), og N01.
1988
Tinglysning - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1988
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor"Sorvadbjerg". Forgravet høj med gl. indgravninger i SØ, SV og N. Der tilbagestår dog væsentlige dele af højen, som også æstetisk er rimeligtn intakt. Stor gammel bøg på toppen. C-høj. Tinglyses. Ejeroplysninger på berejserskema. Bevoksning: 1988: Græs og Løvtræer.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ødelæggelse af vestsiden ses fortsat, men er dog tilgroet. Bevokset med en kæmpe-bøg på toppen samt en del brændenælder, krat og småtræer på østsiden. Beliggende i lille skovstykke.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links