Faktaboks

Kommune
Norddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
201615
Sted- og lokalitetsnummer
141004-8
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Stenbygget grav, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tinglysning af tidl. C-høj 1997: ************************ Høj 1,5 x 12-17 m. Synes i V og N intakt med tydelig højfod. I Ø er dele af højen i ældre tid skredet ned ad en skrænt; midt på denne ligger en 1,7 x 1,4 x 0,5 m stor sten nedskredet. Over sydlige højside et jorddige.

Undersøgelseshistorie

1893
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, Sorvad, Gjesing S, Sønder Hald H, Randers A. Højen er bygt af Muld og har oprindelig havt sin Plads, der hvor Bakkeaffaldet gjør en brat Vending mod Syd langs Hevringaaens Løb. Der er fra Øst aabnet en Leergrav ind mod Højens Fod, saa den nu staar med sin vestlige Halvdel ]]staar[[ paa Bakken, medens der ved a er en brat Leervæg 30 a 35' ned. Højens Rest er begroet med gamle Ege, store Bøge og Græs. Der sees ingen Steen, og Højen synes ikke at have noget Brud, undtagen det nævnte ved a. Over dens sydlige Deel et Dige ved b. [[Frigivet 1945.]] Bevoksning: 1988: Græs og Løvtræer.
1893
Ler- /mergelgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1893
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1945
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 27 m. i Diameter, 2,5 m. høj. Over den sydlige Del et Dige. Østdelen nedskredet af Skrænten, vist paa Grund af Kvæget. I det helt friske Skred ses bl.a. en meget stor flad Sten, vist af et Kammer. Store Huller mod N. og i Centrum. Trægroet.Frigivet 1945. Bevoksning: 1988: Græs og Løvtræer.
1945
Aflysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1988
Tinglysning - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1988
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorC-høj. Høj beliggende som det højeste punkt (14,7 m.) på Sorvad Bjergs østlige del. De vestlige og nordlige partier virker intakte med en ret tydelig højfod. Højens østlige del synes nedraset ad skrænten, jvf. fredningstekst. På skrænten, der består af løst sand, ligger en 1,7 x 1,4 x 0,5 m. stor sten nedskredet, med en plan flade vendende opad. I østskrænten, i højens top og sydlige del ses flere grave af ræv og/eller grævling med store, foranliggende bunker af udkastet jord. Som følge af disse samt det i fredningsteksten omtalte dige er S-foden vanskelig at påvise sikkert, jvf. de noget afvigende målsangivelser mellem berejsningerne i 1945 og 1988. I mundingerne af to dyregrave i hhv. S og Ø ses to alen- til meterstore sten - muligvis af en fodkrans. Græsklædt og bevokset med 3 smukke, gamle træer (2 ege, 1 bøg). Tinglyses. Ejer: Se 2016:14. Bevoksning: 1988: Græs og Løvtræer.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Voldsomme dyregrave i toppen - ca. 10 friske grave. Højen er bevokset med gamle bøgetræer - næsten intet græsdække. Østsiden helt nedskreden. Beliggende i lille skovstykke.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenbygget grav

Stenbyggede grave kendes fra alle oldtidens perioder, hvor de første blev opført, umiddelbart efter at indbyggerne gik fra at være jægere og samlere til at opdyrke jorden og holde husdyr. Navnlig de ældste stenbyggede grave, stendysserne og jættestuerne, fra yngre stenalder (ca. 4000-1700 f.v.t.) er karakteristiske i landskabet på grund af anvendelsen af tonstunge sten i konstruktionen, men stengravene findes i mange forskellige typer og variationer. Stenbyggede grave var også et udbredt fænomen i bronzealderen og jernalderen (ca. 1700 f.v.t.-1050 e.v.t.). Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links