Oversigtsfoto set fra SV
.
Oversigtsfoto set fra S
.
Oversigtsfoto set fra NV
.

Faktaboks

Kommune
Silkeborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
240932
Sted- og lokalitetsnummer
130305-22
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

C-højen tinglyst 1991 med følgende tekst: **************************************** Højrest, 1,6 x 15 x 8 m, orienteret ca. ØVV, udgørende sydlige del af den oprindelige høj. I nord beskåret af skovvej, i syd af granplantning. I højrestens midte en 0,5 m dyb, 3 x 3 m stor nedgravning. Nord for denne en anden og noget mindre forstyrrelse, der fortsætter i en rende ud gennem højrestens nordrand.

Undersøgelseshistorie

1885
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøi, 3-4 F. høi, mindre Gravninger i Midten. Bevoksning: 1989: Mos, Græs og Lyng
1926
Museal restaurering - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid[Sb. 21-22] Stakshøje, meget udgravet. Bevoksning: 1989: Mos, Græs og Lyng
1937
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, ødelagt med stort Hul i Midten og ved Bortskæring af Vej. Vanskelig at erkende som Oldtidsminde.
1937
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske CentralregisterFredningsnr: 2409:32, Status: C
1989
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorC-høj. Høj, i N og S beskåret ved to paralelle snit, der i N (skovvej) har borttaget ca 2/5 af højen, og i S (nuværende granplantering ? gl. agerdyrkning ?) har fjernet ca 1/5. Det tilbageværende har altså form af en ca. 8 m bred, 15 m lang og indtil 1,6 m høj strimmel, orienteret VNV/ØSØ og udgørende skønsmæssigt 2/5 af det oprindelige højareal, og i sin helhed inden for den sydlige halvdel af dette. Midt i strimmelen - og altså S for det oprindelige centrum - ses en gammel gengroet forstyrrelse, nærmest rund, 3x3 m og nu ca 0,5 m dyb. N for denne ses en 1,5x2 m stor, anden forstyrrelse, der ved en rende skærer ud gennem den nordlige kant (=snit) af højen. Denne anden, nu overfladiske udseende nedgravning kunne se ud til at befinde sig i eller tæt på højens oprindelige centrum. De herudover værende partier af højen synes uden særlige forstyrrelse og må antages at kunne rumme sekundærgrave. Tinglyses. Bevoksning: 1989: Mos, Græs og Lyng
1991
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1991
Tinglysning - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1993
Museal prøvegravning - Silkeborg Museum
1996
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Mod syd har højen en skarp kant. Denne er formentlig fremkommet i forbindelse med tilplantningen af arealet syd for højen, hvorved også noget af højen er fjernet. Højresten er friholdt for tilplantning. Bevokset med nogle løvtræer samt en del helt små selvsåede nåletræer - særligt mod vest. Højen ligger ved en skovvej.
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumHøjen er bevokset med masser af små nåletræer og løvtræer. Beliggende tæt ved skovvej.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links