Højen set fra vest
.
Højen set fra nord
.

Faktaboks

Kommune
Kolding Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
351117
Sted- og lokalitetsnummer
170704-29
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 1701 f.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 0,5-1,2 x 14-15 m i N-S, 10-11 m i Ø-V. Større hul i toppen mod S; min- dre sænkning i Ø. I vestsiden ses 6-7 større randsten, mere eller mindre jorddækket. Højen tæt bevokset med tjørn og græs, i ager.

Undersøgelseshistorie

1931
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn Høj, 1 m x 13.50 m. Hul i Toppen. Store Sten ses flere Steder i Overfladen, mod N. ligger en Dynge Haandsten.
1955
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 0,5-1,2 x 14-15 m i nord syd, 10-11 m i øst-vest. Større hul i toppen mod syd, mindre sænkning i øst. I vestsiden ses 6-7 større randsten, mere eller mindre jorddækket. Højens tæt bevokset med tjørn og græs i ager.
1956
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1996
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj. Bevokset med græs, urter, træer og krat. Beliggende i dyrket mark ved strand. Overflade ujævn. Større hul i top mod S og sænkning mod Ø. I V ses 7 større randsten delvis dækket af jord. I Ø en del henkørt affald som marksten, drænrør og grene. Afsætning: Omtrentlig lokalisering. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, hul i top, affladning af top, rydningsplads for sten og andet markaffald. Bevoksning: Træer, græs. Omgivelser: Dyrket (ager), strand. Foto: S/H, 04, neg.nr. 04, set fra SV. F, 03, neg.nr. 25, set fra SV. *** Nyberejsningstekst *** 18.07.1996. Høj. I tilstand som fritekst 1955 og nyberejsning 1979. Tilføjelse: Af sten og andet affald ses kun en delvis tilgroet sten. Ejer fortalte, at ved byggeriet af huset SV for, fjernedes store sten og den kampestensoverligger der lå øverst, fra hullet i højen. Kampestenen brugtes som fundament under husets trappe.
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links