Højen set fra sydvest
.
Højen set fra sydøst
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Aabenraa Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
390836
Sted- og lokalitetsnummer
220304-9
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, ca. 2,5 m høj, diam.: 9 m (øst-vest), 15 m (nord-syd). Den østlige tredjedel helt sløjfet. Højsiden mod øst ret stejl og indgår i et nord-syd- gående skel. Over højen går et skel i øst-vest. Syd for dette skel er højen afgravet til et parti i skelhjørnet med trekantet grundplan (4 m (øst-vest) x 3 m (nord-syd) x 4 m (nordvest - sydøst)), resten af højen ligger nord for det øst-vest-gående skel. Top affladet med sænkninger og siderne ure- gelmæssige af store, flade sænkninger. En randsten ses i foden mod nord- vest, en større sten ses lidt oppe i højside mod vest. Lyng- og græsgroet, samt bevokset med rosenkrat i ager.

Undersøgelseshistorie

1920
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj i 3 Skel, 1,5 x 16 m. Mod Ø. overpløjet, med stort Dige. Resten stærkt forgravet. På P.Kiers detaljerede kort fra 1815 kaldes højen "Store Høj"
1956
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, ca. 2,5 m høj, diam. 9 m (Ø-V), 15 m (N-S). Den østlige trediedel helt sløjfet. Højsiden mod Øst ret stejl og indgår i et N-S gående skel. Over højen går et skel i Ø-V. Syd for dette skel er højen afgravet til et parti i skelhjørnet med trekantet grundplan (4 m (Ø-V) x 3 m (N-S) x 4 m (NV-SØ)), resten af højen ligger N for det Ø-V gående skel. Top affladet med sænkninger, og siderne meget uregelmæssige af store flade sænkninger. En randsten ses i foden mod NV, en større sten ses oppe i højside mod V. Lyng- og græsgroet, samt bevokset med rosenkrat i ager.
1956
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland
2012
KO-kontrol på fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links