Faktaboks

Kommune
Aabenraa Kommune
Fredningsstatus
Aflyst og slettet
Fredningsnummer
390853
Sted- og lokalitetsnummer
220304-3
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Original fredningstekst

N. Jarup, art.8 : højrest i skel til art.134 af N. Jarup, Øster Løgum sogn. Højrest i skel, oprindelig højde ca. 1 m, diameter 12 m (NNV-SSØ). Af vestlige del er højen bevaret som skråning i 1 m's bredde fra midten af skel, af østlige del noget mindre (som stejl skrænt). I høj- snittet ses en del tætpakkede hånd-og hovedstore sten. En stor sten i skellet (mod syd) er muligvis en rand- sten in situ. (I østlige del er fundet urner). Sparsom vegetation. I ager. Over højresten går hegnspæle. Tidl. C-høj. Tinglyses ikke - helt udpløjet (17.11. 1989/BP).

Undersøgelseshistorie

1920
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Ulfshøj", 1 x 15 m. I Vest afgravet ved et Dige, i Top og mod Ø. forgravet. Centret næppe bevaret.
1956
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøjrest i skel, oprindelig højde ca 1 m, diam. 12 m (NNV-SSØ). Af vestlige del er højen bevaret som skråning i 1 m's bredde fra midten af skel, af østlige del noget mindre (som stejl skrænt). I højsnittet ses en del tætpakkede hånd- og hovedstore sten. En stor sten i skellet (mod syd) er muligvis en randsten in situ. (I østlige del er fundet urner). Sparsom vegetation. I ager. Over højresten går hegnspæle.
1956
Efterretning om forsvunden genstand - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1993
Efterretning om forsvunden genstand - Haderslev Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links