Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
523319
Sted- og lokalitetsnummer
060301-8
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj af "Tillehøje" på bakke, ca. 1,5 x 13 m. En sti fører tværs over højen. Træbevokset i skov.

Undersøgelseshistorie

1820
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1820
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1876
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn Række af 6 Høie [sb.6A,6B-10], som kaldes Tillehøie. De ligge langs hen ad et naturligt Høidedrag som har Retning omtrent fra S.V-N O. ... Ogsaa N Lund omtaler Tillehøiene og har paa Tab 5 givet en Grundtegning af dem. I hans Beretning om dem anfører han, at der i den sydligste af Høiene [sb.6A] oppe i Toppen findes en lille aaben Stengrav 1 1/2 Al lang og 1 1/4 Al lang og 1 1/4 Alen bred, hvilke Maal ikke stemme med de ovenfor anførte .- Forsaavidt da disse to Grave ikke ere identiske turde det formodes, at den i Prins Christians Beretning omtalte Grav er fundet i den nordligste af Høiene ([sb.]N:10 paa Kortet) thi i denne ses endnu en i Høien indgravet lang dyb Rende. Der skal endelig i Tillehøiene [sb.6A,6B-10] være fundet en Pilespids af Flint.
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj af "Tillehøje" [sb.6A,6B-10] paa Bakke, ca 1,5 x 13 m. En Sti fører tværs over Højen. Træbevokset i Skvo.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1960
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, ArkæologiDækket af græs og af nyopvækst af træer.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links