Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
523321
Sted- og lokalitetsnummer
060301-10
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 1701 f.Kr.); Stenbygget grav, Bronzealder (dateret 1500 f.Kr. - 1301 f.Kr.); Gravgenstand, Stenalder (dateret 2350 f.Kr. - 1701 f.Kr.)

Original fredningstekst

Høj af "Tillehøje" på bakke, ca. 2 x 18 m. Stor flad sænk- ning i toppen. Træbevokset i skov.

Undersøgelseshistorie

1820
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1820
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1824
Privat udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidUdgravning af en høj ved kronprins Christian Frederik. Højen er beliggende 1/2 mil fra Rønne tæt til venstre for vejen til Hasle og nær Blykobbe. Formentlig sb. 10, jvf. sb.tekst.
1824
Genstand givet til museum - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1827
Privat udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidFlintpilespids fundet ved ovenfor nævnte udgravning af en af Tille-Højene (sb.6A-10), dog formentlig sb.10.
1827
Genstand givet til museum - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1876
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn Række af 6 Høie [sb.6A,6B-10], som kaldes Tillehøie. De ligge langs hen ad et naturligt Høidedrag som har Retning omtrent fra S.V-N O. Den sydligste af Tillehøiene ([sb.]N:6a paa Kortet) blev i Aaret 1824 aabnet i Overværelse af Hs Kongl Høihed Prins Christian Frederik og man fandt i dens Top en stensat Grav 10 Fod og 5 Tommer lang og 2 Fod og 7 Tommer bred, anlagt i Retning fra Syd til Nord. I Midten af Graven fandtes fire fire Menneskehoveder og Ben uordentlig liggende imellem hinanden. Af Vaaben og Redskaber fandtes en sønderbrudt Kobber Daggert og en Kobbernitnagle (formodentlig en Dobbeltknap af Bronce) (Se Antikv. Ann. IV Bind Side 385). Ogsaa N Lund omtaler Tillehøiene og har paa Tab 5 givet en Grundtegning af dem. I hans Beretning om dem anfører han, at der i den sydligste af Høiene [sb.6A] oppe i Toppen findes en lille aaben Stengrav 1 1/2 Al lang og 1 1/4 Alen bred, hvilke Maal ikke stemme med de ovenfor anførte .- Forsaavidt da disse to Grave ikke ere identiske turde det formodes, at den i Prins Christians Beretning omtalte Grav er fundet i den nordligste af Høiene ([sb.] N:10 paa kortet) thi i denne ses endnu en i Høien indgravet lang dyb Rende. Der skal endelig i Tillehøiene [sb.6A,6B-10] være fundet en Pilespids af Flint.
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj af "Tillehøje" [sb.6A,6B-10], paa Bakke, ca 2 x 18 m. Stor flad Sænkning i Toppen. Træbevokset i Skov.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1960
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, ArkæologiLigger i græs.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenbygget grav

Stenbyggede grave kendes fra alle oldtidens perioder, hvor de første blev opført, umiddelbart efter at indbyggerne gik fra at være jægere og samlere til at opdyrke jorden og holde husdyr. Navnlig de ældste stenbyggede grave, stendysserne og jættestuerne, fra yngre stenalder (ca. 4000-1700 f.v.t.) er karakteristiske i landskabet på grund af anvendelsen af tonstunge sten i konstruktionen, men stengravene findes i mange forskellige typer og variationer. Stenbyggede grave var også et udbredt fænomen i bronzealderen og jernalderen (ca. 1700 f.v.t.-1050 e.v.t.). Læs videre her.

Gravgenstand

En gravgenstand er en arkæologisk genstand, der er fundet i en grav, såsom jordfæstegrav, rundhøj, langhøj eller stendysse/jættestue. Ved arkæologiske undersøgelser eller restaureringer findes ofte genstande, som de døde har fået med sig i graven. Det kan eksempelvis være lerkar, flintdolke, bronzesværd, dragtsmykker, seletøj til heste, pilgrimsmærker mv. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links