Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
523316
Sted- og lokalitetsnummer
060301-6
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Stenbygget grav, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Høj af "Tillehøje", ca. 2,5 x 25 m. Fra NV-randen til toppen findes en bred rende. Træbevokset i skov.

Undersøgelseshistorie

1820
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidI toppen af den sydligste af højene sb.6-10 er en stenbygget grav synlig.
1820
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1876
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn Række af 6 Høie [sb.6A,6B-10], som kaldes Tillehøie. De ligge langs hen ad et naturligt Høidedrag som har Retning omtrent fra S.V-N O. Den sydligste af Tillehøiene ([sb.]N:6a paa Kortet) blev i Aaret 1824 aabnet i Overværelse af Hs Kongl Høihed Prins Christian Frederik og man fandt i dens Top en stensat Grav 10 Fod og 5 Tommer lang og 2 Fod og 7 Tommer bred, anlagt i Retning fra Syd til Nord. I Midten af Graven fandtes fire fire Menneskehoveder og Ben uordentlig liggende imellem hinanden. Af Vaaben og Redskaber fandtes en sønderbrudt Kobber Daggert og en Kobbernitnagle (formodentlig en Dobbeltknap af Bronce) (Se Antikv. Ann. IV Bind Side 385). Ogsaa N Lund omtaler Tillehøiene og har paa Tab 5 givet en Grundtegning af dem. I hans Beretning om dem anfører han, at der i den sydligste af Høiene [sb.6A] oppe i Toppen findes en lille aaben Stengrav 1 1/2 Al lang og 1 1/4 Alen bred, hvilke Maal ikke stemme med de ovenfor anførte .- Forsaavidt da disse to Grave ikke ere identiske turde det formodes, at den i Prins Christians Beretning omtalte Grav er fundet i den nordligste af Høiene ([sb.] N:10 paa Kortet) thi i denne ses endnu en i Høien indgravet lang dyb Rende. Der skal endelig i Tillehøiene [sb.6A,6B-10] være fundet en Pilespids af Flint.
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj af "Tillehøje [sb.6A,6B-10], ca 2,5 x 25 m. Fra NV-Randen til Toppen findes en bred Rende. Træbevokset i Skov.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1943
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1960
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, ArkæologiGræsdækket og uden trævækst. Ar efter gl. rodvælter på Ø-siden.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenbygget grav

Stenbyggede grave kendes fra alle oldtidens perioder, hvor de første blev opført, umiddelbart efter at indbyggerne gik fra at være jægere og samlere til at opdyrke jorden og holde husdyr. Navnlig de ældste stenbyggede grave, stendysserne og jættestuerne, fra yngre stenalder (ca. 4000-1700 f.v.t.) er karakteristiske i landskabet på grund af anvendelsen af tonstunge sten i konstruktionen, men stengravene findes i mange forskellige typer og variationer. Stenbyggede grave var også et udbredt fænomen i bronzealderen og jernalderen (ca. 1700 f.v.t.-1050 e.v.t.). Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links