Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
523318
Sted- og lokalitetsnummer
060301-7
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Mindesmærke, Historisk Tid (dateret 1536 e.Kr. - 1799 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj af "Tillehøje" på bakke, ca. 2 x 20 m. En sti fører til toppen, der er planeret, og hvor der står en mindestøt- te og bænke. Træbevokset i skov.

Undersøgelseshistorie

1820
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1820
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1876
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn Række af 6 Høie [sb.6A,6B-10], som kaldes Tillehøie. De ligge langs hen ad et naturligt Høidedrag som har Retning omtrent fra S.V-N O. ... Ogsaa N Lund omtaler Tillehøiene og har paa Tab 5 givet en Grundtegning af dem. I hans Beretning om dem anfører han, at der i den sydligste af Høiene [sb.6A] oppe i Toppen findes en lille aaben Stengrav 1 1/2 Al lang og 1 1/4 Al lang og 1 1/4 Alen bred, hvilke Maal ikke stemme med de ovenfor anførte .- Forsaavidt da disse to Grave ikke ere identiske turde det formodes, at den i Prins Christians Beretning omtalte Grav er fundet i den nordligste af Høiene ([sb.]N:10 paa Kortet) thi i denne ses endnu en i Høien indgravet lang dyb Rende. Der skal endelig i Tillehøiene [sb.6A,6B-10] være fundet en Pilespids af Flint.
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj af "Tillehøje"[sb.6A,6B-10] paa Bakke, ca 2 x 20 m. En Sti fører til Toppen, der er planeret, og hvor der staar en Mindestøtte og Bænke. Træbevokset i Skov.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1960
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Mindesmærke

Mindesmærker er erindringssteder over eksempelvis en begivenhed eller en person og består som oftest af en sten med en inskription, der forklarer om anledningen til, at mindesmærket er blevet rejst. Mindesmærker findes overalt i landet og er som regel rejst på det sted, begivenheden fandt sted, eller et sted, som den mindede person havde en tilknytning til. Læs videre her.

Mindesmærker i Danmark

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links