Faktaboks

Kommune
Syddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
221767
Sted- og lokalitetsnummer
140203-3
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 0,8 x 18 x 13 m.

Undersøgelseshistorie

1886
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøjen er smuk lyngklædt, men den er for nogle Aar siden gjennemgravet i Toppen. Den ligger noget højt. Det kjendes, at den er bygt af Muld og har en Gang i sin Tid havt Fodsteen. Paa denne flade Sandstrækning sees mange Steen, hvis Udseende tyder paa at de have ligget i Vand eller paa Mosejord. Den Mand, der har pløjet en stor Deel af dette Strøg første Gang, meddelte mig, at Heden den Gang havde smaa ubetydelige Lavninger, hvor Vandet stod mellem Lyngen næsten hele Aaret om, men da han pløjede Jorden, saa pløjede han et tyndt, fastbunden og mørkladen Lag op, og siden den Tid ere alle Vandsamlinger forsvundne i den løse underliggende Sand. Han bemærkede meget rigtigt, at disse Vandsamlinger i Heden maa have givet Stenene deres moseagtige Udseende. Han paastaar, at han aldrig har seet Spor af de i saadanne Sandegne almindelige steenlagte Pladser. [[1958: Sløjfet]]
1886
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1886
Privat udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidJvf. N01 1376/58. Sb. 14.02.03-3. Høj, ikke set paa Fredningsberejsningen 1946 (Klindt-Jensen). 1946: Helt beplantet og dækket.
1958
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1958
Sløjfet ved land- og skovbrug - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1958
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid[Samlesag, Sb. 14.02.03 - 2-3.] Jvf. N01 1376/58. Stedet besigtiget 1/5 58. Højen Sb. 3 er sløjfet, medens Sb. 2 er fredningsværdig [[(er fredet)]], 1x13 m, med ujævn Overflade, Lyng og enkelte Træer i Skov. Tilhører Hedeselskabet. Therkel Mathiassen
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links