Faktaboks

Kommune
Holbæk Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
302510
Sted- og lokalitetsnummer
030714-24
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fælles kort for 3025-10, 9, 8. Tingl.: Sølvbæger Afmærkn. MS 1893 Østlige af Trehøje, 3,5 x 13 m. Nordsiden afgravet

Undersøgelseshistorie

1891
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidPaa en Bakke ligge Trehøiene [sb.24-26] samlede i Retning V.Nv.- Ø.Sø. paa et fra den sydl. Side 158' langt, i den ø.sø. Ende 40' og i den v.n.v. Ende 32' bredt Areal. Den østligste Høi [sb.24] er 11 1/2' høi, Diameter V.Nv.- Ø.Sø. 40', V.Sv.- Ø.Nø. 63'. Alle tre Høie [sb.24-26] ere lidt afskaarne ved Foden paa Nordsiden. Fredlysning foreslaaet. Bevoksning: 1983: Løvkrat
1941
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidØstligste af "Trehøje" 3 1/2 x 13 m., Nordsiden afgravet.
1941
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorTrehøje (mod Ø). Højen er fuldstændigt tilgroet, der anes enkelte marksten på højside under krat. Mål 3,5x13x13 m? Beskrivelse, beliggenhed, ejer se 3025.8. ** Seværdighedsforklaring ** Trehøje (3 tætliggende gravhøje, nu skjult i krat), højt i terræn, vidt udsyn. Bevoksning: 1983: Løvkrat
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links