Faktaboks

Kommune
Randers Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
191244
Sted- og lokalitetsnummer
140606-1
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Græsklædt høj i ager. 3,10 x 23 m. Ø- og V-fod stærkt beskåret af plov. VSV-side noget affladet formodentlig ved gamle grav- ninger. En nyere, dog tilgroet gravning ses i VSV-foden; 3 m bred, 4,50 m ind i højen. Det meste af Ø-siden og toppen stærkt forgravet.

Undersøgelseshistorie

1890
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøjen er bygt af Muld og lyngklædt, men dens Fod er pløjet for nær mod Vest og især mod Øst. Ved dens Fod sees Spor af, at Fodstenene ere udbrudte. Noget højere oppe, omtrent 3', sees Spor af en Gravning rundt om Højen, saa det lader til at en Række Krandsstene her har havt sin Plads. Højen har et Topbrud, men den er især brudt langs og i den østlige Side. Om Højen er bundbrudt kan ikke bestemmes. Bevoksning: 1991: Græs
1948
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidGræsklædt høj i ager. 3,10 x 23 m. Ø- og V-fod stærkt beskaaret af plov. VSV-side noget affladet, formodentlig ved gamle gravninger. En nyere, dog tilgroet afgravning ses i VSV-foden, 3 m bred, 4,50 m ind i højen. Det meste af Ø-siden og toppen stærkt forgravet. Tingl 7/6 49[[Fredet]] Bevoksning: 1991: Græs
1949
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1991
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj, med gamle forstyrrelser som følge af pløjning og gravning, som beskrevet. Græsklædt med en enkelt vildabild. Bevoksning: 1991: Græs
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Højen er græsklædt og bevokset med et enkelt træ.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links