Faktaboks

Kommune
Randers Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
191247
Sted- og lokalitetsnummer
140606-10
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Baunehøj, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 13/12 1917. Gårdejer M. Therkelsen. "Baunehøj". Græsklædt høj på grænsen mellem ager og plantage. 3 x 19 m. Foden en smule afpløjet i N, S, Ø og V. På top og Ø-side uregelmæssigheder, der kunne tyde på gamle grav- ninger. Iøvrigt velbevaret.

Undersøgelseshistorie

1890
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDen hviler paa en Firkant 56' paa hver Side, men dens Fod er dog pløjet temmelig nær. Højen har ubetydelige Spor af ældre Brud baade fra Sydøst og Øst, men den har, dette uagtet, en smuk Form, er lyngklædt og tager sig godt ud. Dens Indre er urørt og ligesom den foregaaende bygt af Muld. Bevoksning: 1991: Græs og Løvtræer
1917
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1948
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidBaunehøj. Græsklædt høj paa grænsen mellem ager og plantage, 3 x 19 m. Foden en smule afpløjet i N, S, Ø og V. Paa top og Ø-side uregelmæssigheder, der kunde tyde paa gamle gravninger. Iøvrigt velbevaret. FM 1917 13/12 MSFM1917 Bevoksning: 1991: Græs og Løvtræer
1991
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorMidterste af de tre "Bavnehøje". Forefundet som beskrevet i fredningstext. ** Seværdighedsforklaring ** (som 1912:46) Bevoksning: 1991: Græs og Løvtræer
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. FM-sten mod øst. Tæt bevokset med løvtræer. Beliggende i skovstykke op til ager.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links