Faktaboks

Kommune
Randers Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
191248
Sted- og lokalitetsnummer
140606-11
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Baunehøj, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 8/11 1917. Sognepræst W.M. Haase. "Baunehøj". Græsklædt høj i ager. 2,90 x 16 m. Foden afpløjet i N, S, Ø, V. I toppens SØ-side tilgroet krater, diameter ca. 2,40 m, dybde ca. 0,35 m. I højens Ø-side spor af gammel grav- ning. Småuregelmæssigheder. Iøvrigt velbevaret.

Undersøgelseshistorie

1890
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDen er lige som de foregaaende [sb.nr. 9-10] bygt af Muld og lyngklædt. Den [har] tilgroede Spor af ældre Brud samt af et yngre (et Hyrdehuus). Dens Fod er pløjet for nær, men ved alle 3 Høje vilde denne Brist afhjælpes, naar lidt af det Udpløjede blev fredlyst Højen helt om. Højene [sb.nr. 9-11] sees alle 3 vidt om og burde fredlyses af Præsteembedet. Bevoksning: 1991: Græs
1917
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1948
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidBaunehøj. Græsklædt høj i ager, 2,90 x 16 m. Foden afpløjet i N, S, Ø og V. I toppens SØ-side tilgroet krater, diam. ca. 2,40 m, dybde ca. 0,35 m. I højens Ø-side spor af gammel gravning. Smaauregelmæssigheder. Iøvrigt velbevaret. FM 1917 8/11 MSFM1917 Bevoksning: 1991: Græs
1991
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSydligste af de tre "Bavnehøje". Velbevaret høj med lidt ujævn top. Ny afpløjning af N-foden, der står med en 0,5 m høj brink. Anden pløjeskade ses i V og især NV, hvor en flerfuget plov er bakket op mod højen og har sat skærene i højfoden indtil 2 m inden for denne. ** Seværdighedsforklaring ** (som 1912:46) Bevoksning: 1991: Græs
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Geodætisk punkt på toppen. FM-sten mod øst. Højen er græsklædt samt bevokset med to egetræer på østsiden ved foden. Beliggende i brakmark. Synlig fra offentlig vej.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links