Faktaboks

Kommune
Randers Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
191246
Sted- og lokalitetsnummer
140606-9
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Baunehøj, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 13/12 1917. Gårdejer M. Therkelsen. Baunehøj. Græsklædt høj på grænsen mellem ager og plantage. 2,75 x 19 m. Højfod let afpløjet i V og N. I N-siden gammel tilgroet ind- gravning, diameter 2,40 m, dybde ca. 0,35 m. Mindre uregelmæssig- heder på overgangen mellem top og sider. Iøvrigt velbevaret.

Undersøgelseshistorie

1890
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDenne Høj hviler paa en Fod som er 30 Alen i Firkant, men Højen er dog pløjet temmelig nær. Højen er smukt lyngklædt, og uagtet svage Spor af Brud har Højen do en god Figur. Her er en dejlig Udsigt og omtrent 70' mod Syd sees [sb.] No 10. Bevoksning: 1991: Græs og Løvtræer
1917
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1948
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidBaunehøj. Græsklædt høj paa grænsen mellem ager og plantage, 2,75 x 19 m. Højfod let afpløjet i V og N. I N-siden gammel tilgroet indgravning, diam. 2,40 m, dybde ca. 0,35 m. Mindre uregelmæssigheder paa overgangen mellem top og sider. Iøvrigt velbevaret. FM 1917 13/12 MSFM1917 Bevoksning: 1991: Græs og Løvtræer
1991
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorNordligste af tre "Bavnehøje". Forefundet som beskrevet i fredningstext. ** Seværdighedsforklaring ** Indgår i seværdig højgruppe. Med meget smuk, vid udsigt. Bevoksning: 1991: Græs og Løvtræer
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. FM-sten mod øst. relativt tæt bevokset med løvtræer. Beliggende i skovstykke op til ager.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links