Faktaboks

Kommune
Randers Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
191245
Sted- og lokalitetsnummer
140606-5
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Gravgenstand, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

"Bondehøj". Meget stor høj. Ca. 6 x 30 m. Den sydlige halvdel gran- og fyrrebeplantet i plantage, den nordlige bevokset med buske og hindbærkrat i løvskov. Højfoden bærer stedvis spor af gammel afpløjning. S-siden er furet efter tilplantningen.I hø- jens Ø-side ses spor af en omfattende, men nu tildels udjævnet gravning. På tre steder i sidernes øverste del, lige under topfladen ses nedgravninger: I ØSØ en ret stor af forholdsvis ny dato, 2,25 x 5 m, dybde 1,60 m, i ØNØ en tilgroet, 2 x 3,50 m, dybde 0,40 m og i NNV ligeledes tilgroet, 3 x 5 m, dybde 0,70 m. Enkelte andre småbeskadigelser. Højen iøvrigt velbevaret.

Undersøgelseshistorie

1890
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtida) er et Sidebrud fra Nordvest 16' langt 10' bred og 2' dyb. b) er et Brud fra Foden til helt op mod Topafjevningen, med en Brede af 12' og 6' dyb. c) er en Topafjevning 18' i Tværmaal. d) er et Dige tværs over Højen. Uagtet alle disse Brud, der i Sammenligning med Højens ]]Midte[[ Masse kun ere ubetydelige, er Højens Indre urørt, og dens Form god. Partiet nord for Diget er tilplantet med Naaletræer, og ved at pløje Riller til disse har Højens Fod lidt en Deel Overlast. Partiet syd for Diget er paa Præstegaardsmarken. Hele Højen ligger meget frit og højt og har en vid Udsigt, som baade er storslaaet og smuk. Højen er synlig i en meget vid Afstand. Bevoksning: 1991: Løvkrat og Løvtræer
1948
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidBondehøj. Meget stor høj. Ca. 6 x 30 m. Den S-lige halvdel gran- og fyrrebeplantet i plantage, den N-lige bevokset med buske og hindbærkrat i løvskov. Højen har flad top (topfladens diam. 7 m). Højfoden bærer stedvis spor af gammel afpløjning. S-siden er furet efter tilplantningen. I højens Ø-side ses spor af en omfattende, men nu til dels udjævnet gravning. Paa tre steder i sidernes øverste del, lige under topfladen, ses nedgravninger: I ØSØ en ret stor af forholdsvis ny dato, 2,25 x 5 m, dybde 1,60 m, i ØNØ en tilgroet, 2 x 3,50 m, dybde 0,40 m, og i NNV, ligeledes tilgroet, 3 x 5 m, dybde 0,70 m. Enkelte andre smaabeskadigelser. Højen iøvrigt velbevaret.1948: Til de nævnte beskadigelser kommer en større nedgravning af ret ny dato i højens ØSØ-side (2,25 x 5 m., dybde 1,60 m.) og en nedgravning i ØNØ-siden (2 x 3,50 m., dybde 0,40 m.). Begge nedgravninger ligger lige under topfladen. Det omtalte dige ses ikke. Grd. Høeg Pedersen, Vindingholm oplyser, at det er ham, der (ca 1935) har ladet foretage den store gravning i ØSØ. Han gravede først nedad (ca 10 alen) og derpaa indad (ca 6 alen) Højfylden bestod af ca. 5 cm tykke sandlag adskilt ved tynde lerlag. Dette kan dog kun gælde højens dybere lag. Den mere overfladiske fyld bestaar, som det endnu kan ses paa stedet, af ret ensartet muld. Ved gravningen stødte man paa et bælte af sten (0,50 - 0,75 m tykt og ligesaa bredt). Det laa ikke særlig dybt under overfladen og ca 4 alen under topfladens niveau. Høeg Pedersen forestiller sig det gaaende hele højen rundt. Da man i sin tid beplantede s-siden, skal der være fundet lerkrukker. Bevoksning: 1991: Løvkrat og Løvtræer
1949
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1991
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorStorehøj kaldet "Bondehøj" eller, iflg. 4 cm-kort, "Benshøj". Forefundet som beskrevet i fredningstext med diverse gamle, nu helt tilgroede beskadigelser. ** Seværdighedsforklaring ** Seværdig for sin størrelse og beliggenhed i (mod N) uplejet bøgeskov. Bevoksning: 1991: Løvkrat og Løvtræer
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet dog uden nåletræsbeplantning på sydsiden. Meget stor høj. Ujævn overflade. Bevokset med mange løvtræer, spredte bregner, men intet græs.
2012
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Gravgenstand

En gravgenstand er en arkæologisk genstand, der er fundet i en grav, såsom jordfæstegrav, rundhøj, langhøj eller stendysse/jættestue. Ved arkæologiske undersøgelser eller restaureringer findes ofte genstande, som de døde har fået med sig i graven. Det kan eksempelvis være lerkar, flintdolke, bronzesværd, dragtsmykker, seletøj til heste, pilgrimsmærker mv. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links