Faktaboks

Kommune
Randers Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
191249
Sted- og lokalitetsnummer
140606-13
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Begravelse, uspec undergruppe, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Græsklædt høj. 1 x 11 m. Højen har tidligere ligget i plan- tage, men denne er nu borthugget. Højens Ø-halvdel er næsten helt bortgravet, V-halvdelen nogenlunde ubeskadiget. V-foden lettere beskåret af plov i ældre tid. Småuregelmæssigheder efter gammel tilplantning.

Undersøgelseshistorie

1890
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHer er kun Rester af en Høj, som er pløjet for nær paa Vestsiden og hvis østlige Halvdel er bortført. Højen er bygt af Muld og Smaasten. Dens Rest er lyngklædt. Fodstenene have været store i Forhold til Fyldens Mængde. En større Steen sees næsten i Højens Midte. Ved x er Spor af en Mængde Been indsatte mellem flade Steen øverst i Højens Fyld. Der vides ikke noget om Fund. Bevoksning: 1991: Løvkrat og Løvtræer
1948
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidGræsklædt høj. 1 x 11 m. Højen har tidligere ligget i plantage, men denne er nu borthugget. Højens Ø-halvdel er næsten helt bortgravet, V-halvdelen nogenlunde ubeskadiget. V-foden lettere beskaaret af plov i ældre tid. Smaauregelmæssigheder efter gammel tilplantning. Tingl 7/6 49[[Fredet]] Bevoksning: 1991: Løvkrat og Løvtræer
1949
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1991
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøjrest, stærkt afpløjet i Ø og afgravet i V, således at tværmålet her kun er det halve af det oprindelige. Centrum synes dog urørt. I V og S er der for adskillige år siden (men åbenbart siden tinglysningen i 1949) foretages opgravning af randsten, en ca meterbred og 0,2 - 0,3 m dyb ringgrøft ses stadig tydeligt. I V ligger 2 opgravede randsten, ligesom der her sidder 2-3 in situ. 3-4 m SØ for højen ligger 8 sten af ensartet størrelse, utvivlsomt opgravede randsten. I overmåde tæt krat og selvsået træbevoksning. Bevoksning: 1991: Løvkrat og Løvtræer
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Randstenene mod vest og randstensbunken mod SØ ses fortsat. Meget ødelagt højrest. Bevokset med løvtræer og lidt græs. Højsiderne dog delvist nøgne.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links