Oversigtsfoto set fra Ø
.
Oversigtsfoto set fra S
.
Oversigtsfoto set fra V
.

Faktaboks

Kommune
Norddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
20164
Sted- og lokalitetsnummer
141001-27
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

"Tvillinghøje", 2 høje i skov. Den østlige 20 x 1,5 m. Den vestlige 7 x 1,1 m. Urørte.

Undersøgelseshistorie

1893
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid[Sb.nr.] 27A-B: Tvillinghøj eller to Høje med Forbindelse, Taarup B. Paa den flade Top af den isolerede Bakkekegle Porsbakken, der hæver sig meget stejlt fra alle Sider til en Højde af c 170' over Havet eller omtrent 135' over den omgivende Mark, ligger en Høj, som er ubrudt og hvis Fod mod nordøst, øst og sydøst tildels falder sammen med [ulæseligt]-Bakkens Affald, men som mod Vest har en svag 15' lang Forbindelse med en Høj [sbnr. ] , der er 20' i Gjennemsnit og ligeledes ubrudt. Begge Høje, der kan betragtes som Tvillinghøje, ere smukt formede og begroede med Skov samt dækkede med Blade. Der sees ingen Steen, og det lader til, hvad Naturforholdene ogsaa føre med sig, at de ere bygte af Muld, og at denne er taget paa Bakketoppen og kastet sammen. Det er egentlig 3 store Bakker, men paa den østlige og paa den vestlige er der ikke Mindesmærker. Bevoksning: 1988: Løvkrat og Løvtræer
1945
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Tvillinghøje", 2 Høje i Skov: den østlige (A) 20 m i Diameter, 1,5 m høj. Den vestlige (sbnr. 27B) 7 m. i Diameter, 1,1 m høj. Urørte.F.M. 1945 Bevoksning: 1988: Løvkrat og Løvtræer
1988
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor2016:4 "A": Den østlige af de to "Tvillinghøje". 2,5 x 25,0 x 25,0 m. Større høj beliggende ca. 5 m. Ø for den anden tvillinghøj (her benævnt 2016:4 "B"), adskilt fra denne ved et ca. 2 m. bredt stykke. Er vel egentlig en rundhøj, men to udposninger af højfoden i SSV og NØ synes at være sekundært tilbyggede høje (eller dele af højen), ligesom der umiddelbart N for højfoden ses en lille, selvstændig høj ca. 0,5 x 6 m. Endnu en sådan, men lidt mere tvivlsom, ses ca. 5 m. Ø for denne. Kun selve rundhøjen (uden "udposninger") er dog medregnet i måltagningen. Dens højde er 2-3 m. Beliggende smukt på bakketop i gl. bøgeskov. Sti over top. 2016:4 "B": Den vestlige af de to "Tvillinghøje". 1,5 x 18,0 x 16,0 m. Rundhøj tæt vest for 2016:4 "A". Dele af højoverfladen er nøgen og vegetationsløs, dog ikke i truende grad. ** Seværdighedsforklaring ** Dog seværdig p.g.a. beliggenheden. Bevoksning: 1988: Løvkrat og Løvtræer
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum20164A: Den østlige af tvillingehøjene. Måler ca. 25 x 2,5 m. Udposninger mod SSV og NØ ses. De to selvstændige høje mod nord og øst er tvivlsomme. Stien over toppen ses ikke mere. Højen er bevokset med et par store bøgetræer - intet græsdække. 20164B: Den vestlige af tvillingehøjene. Fundet som beskrevet. Bevokset med store bøgetræer - intet græsdække.
2016
Museal besigtigelse - Moesgård MuseumDen østlige af de to tvillingehøje. Højen er 20 m. i diameter og 1½ m. høj. Den virker velbevaret. I sydfoden ses en mulig randsten. Højen er beliggende på en bakke. Mod nord er højen lidt udflydende og ikke nær så høj som fra syd. Gl. bøgetræer på højen.
2016
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumGl. bøgetræer på højen.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links