Oversigtsfoto set fra V
.
Oversigtsfoto set fra Ø
.

Faktaboks

Kommune
Syddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
21177
Sted- og lokalitetsnummer
141007-5
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 12,5 x 1,5 m, tilgroet topbrud på 5 m's bredde og 0,5 m's dybde. Bevokset med krat.

Undersøgelseshistorie

1891
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj. Vedø, Koed S, Sønderhald H, Randers A. Højen er fuldstændig overgroet med Torn og Skovabild, men for lang Tid tilbage har den været bundbrudt i Toppen, hvor der endnu sees en Fordybning 16' i Gjennemsnit og 2' dyb. Brudet er tildels fyldt med Smaasten. Bevoksning: 1981: Græs og Løvtræer
1945
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 12,5 m bred, 1,5 m høj, tilgroet Topbrud paa 5 m's Bredde og ½ m's Dybde. Bevokset med Krat.F.M. 1945 Bevoksning: 1981: Græs og Løvtræer
1945
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1981
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorStørre, lidt uregelmæssig rundhøj. På sydsiden er lagt en 12 m lang og 1,8 m høj jordvold = det udraderede vandværk incl. 2117:23. Topbrud næsten udjævnet.Lige syd for højen (ca. under jordvolden) 90 alen dyb brønd + brøndhus oprindelig vindmølle - så motorpumpe. Nu jævnet. Volden fjernes inden 1. august 1982 af ejer. 22/10-1992: Div. bygningsaffald og skrot på og omkring højen samt nyere maskinelle småafgravninger tæt på højfod i SØ og iøvrigt flere steder i højomgivelserne. Ovennævnte vold er fjernet. Bevoksning: 1981: Græs og Løvtræer
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumHøjen er bevokset med forskellige løvtræer samt lidt krat. Beliggende i ager med udyrket areal mod syd.
2014
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum
2015
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links