Faktaboks

Kommune
Syddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
21176
Sted- og lokalitetsnummer
141007-14
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 11,30 x 1,80 m, tilgroet brud helt igennem fra Ø til V i 1,5 m's bredde. Tæt bevokset med nælder og krat.

Undersøgelseshistorie

1891
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRest af en Høj, Vedø, Koed S, Sønderhald H, Randers A. Højen har sin Plads paa den stejle Bakkeskrænt ned mod Vedø og fra dens Top har man en meget smuk Udsigt over det vidstrakte Kolindsund og langt ind i Sønderherred. Højens Rester ere lyngklædte. Der sees kun 2 Fodsteen nemlig 1 mod Nordvest og en mod Nord. Hver af dem er henved 2' høj. Højens Indre bestaar af Grus og en Steenhobning. Brudet bestaar af en 18' lang og 5' bred Gang, der skraat ind fra Øst følger Bunden. Denne tilligemed næsten alle omliggende Høje i den østlige og sydlige Deel af dette Sogn lod Prinds Frederik Karl bryde i Sommeren 1864. Lidt syd for Vedvadsbro laa forhen en by ved Navn Vede. Efter den har Hovedgaarden sit Navn ligesom ogsaa Byens Jorder ere Hovedgaarden underlagte. Vandløbet fra Nimtofte gik hen nord om den Holm eller Ø, hvorpaa Vedø er bygt, og faldt ved Lundehuset ud i Kolindsund, og der er Herredsskjellet endnu. Aaen er ved Dæmningen paa begge Sider ledet hen til Gaarden gjennem det Kjær, der skiller Øen fra Sognets øvrige Deel. Bevoksning: 1981: Løvtræer og Nålekrat/-træer
1945
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 11,30 m bred, 1,80 m høj, tilgroet Brud helt igennem fra Ø. til V i 1½ m's Bredde. Tæt bevokset med Nælder og Krat.F.M. 1945 Bevoksning: 1981: Løvtræer og Nålekrat/-træer
1945
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1981
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorRundhøj med gammelt tilgroet - 4 m langt - 1,5 m bredt - 1,5 m dybt øst- vestgående hul i top. Bevoksning: 1981: Løvtræer og Nålekrat/-træer
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Tæt bevokset med løvtræer heraf flere væltede og knækkede.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links