oversigt, set fra vest
.
oversigt, set fra NØ
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Frederikssund Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
302620
Sted- og lokalitetsnummer
010202-146
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Dekl. tingl. 23/12 1890 (Gdr. Lars Nielsen) Høj, ca 3,5 x 24 m. Eftergroet sænkning i top. Foden afpløjet. Græsklædt med træer og buske i ager.

Undersøgelseshistorie

1873
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidPå den her til lodden hørende del af Bregnebjærgene ligger tvende [sb.145-146] anselige høje, af hvilke den østre [sb.145] har en særdeles smuk toppet form. Denne er 240' i omkr., den vestre [sb.146] 220', men lavere end hin. Begge disse høje ere forbeholdte det offentlige (se foran).- En mergelgrav er anlagt lige under den østres [sb.145] fod, men det betydedes ejeren under trusel af mulkt, at han ej måtte fortsætte den længere, eftersom højen da vilde skride ned i graven. Bevoksning: 1989: Græs
1942
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, ca. 3,5 x 24 m. Eftergroet Sænkning i Top. Foden afpløjet. Græsklædt med Træer og Buske i Ager.
1942
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1989
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorVelformet. Græsklædt. STår nær sydrand af skrånende plateau, hvorpå også 3026-21 med sin høje jordsokkel. Dvf. er anført målene, bedømt ud fra antagelsen markfladeniveau=højbundsniveau. Der er dog enkelte indikationer på en næsten udvisket højfod en meters penge oppe ad V-siden, hvorfor også nærværende høj evt. kan antages at stå på en sokkel, i hvilket fald højden kan anslås til 2-2,5 m og tværmålet til 18-20 m. Omgivet af ager i N, Ø og S. samt NV. Mod SV er den stejle skråning taget ud af dyrkning og er nu klædt i græs med markvandingssystem. ** Seværdighedsforklaring ** Sammen med 3026-21 særdeles seværdig, fremhævet af monumental beliggenhed. Ikke offentligt tilgængelig, men synlig viden om. Kan fuldt ud nydes fra offentlig vej i S. Bevoksning: 1989: Græs
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links