Faktaboks

Kommune
Syddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
241626
Sted- og lokalitetsnummer
140506-4
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Noget uregelmæssig rundhøj, 12 - 13 x 1 - 1,7 m, på skrånende terræn. Tæt bevokset med tjørnekrat, i ager.

Undersøgelseshistorie

1877
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSom beskrivelse. Mål: 2,5 x 14,0 x 14,0 m. Større mængde sten henkastet i buskadset. Begyndende kreaturnedtrampning i V-siden (ikke indhegnet). ********************************************* Genbesigtigelse 17.3.1982: Højen er meget sårbar. Ved besigtigelsen kunne vi ved færdsel på højen lave skader lig kreaturnedtrampning, men ikke så omfattende og ej heller med klovspor som de på højen værende. I år er der pløjet for tæt på højen. Ejeren vil placere en sten i hvert hjørne evt. midt på hver side for at forhindre gentagelser. HRK ********************************************* Genbesigtigelse 5.5.1987: Højen er i usædvanlig grad tildænget med marksten, hvoraf en del meget store (=meterlange). Dog ingen påviseligt nyanbragte. Højen ligger nu i ager og uden spor efter kreaturer. JGB Bevoksning: 1980: Græs og Løvkrat
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Bevokset med en del krat. Rævegrav mod nord har lavet en udposning på højen. Højen er synlig fra offentlig vej.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links