Oversigtsfoto ste fra S
.
Oversigtsfoto ste fra N
.

Faktaboks

Kommune
Syddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
241627
Sted- og lokalitetsnummer
140506-2
Anlæg
Rundhøj, Bronzealder (dateret 1100 f.Kr. - 901 f.Kr.); Stenkiste, Bronzealder (dateret 1100 f.Kr. - 901 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 f.Kr. - 901 f.Kr.); Stenkiste, Bronzealder (dateret 1100 f.Kr. - 901 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 f.Kr. - 901 f.Kr.); Stenkiste, Bronzealder (dateret 1100 f.Kr. - 901 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 f.Kr. - 901 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 f.Kr. - 901 f.Kr.); Enkeltfund, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 1701 f.Kr.)

Original fredningstekst

Lille rundhøj på strandskrænt, ca. 9 x 0,4 - 0,7 m, ujævn overflade, i top lille sænkning, 10 - 11 mere eller mindre jorddækkede randsten ses. Græs- bevokset.

Undersøgelseshistorie

1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLille, uregelmæssig høj, 1,0 x 8,0 x 8,0 m., liggende på lille højdedrag ud til den stejle kystskrænt. Kun 2 randsten ses nu. I toppen et helt overgroet krater, 1,5 m. i diam. og 0,5 m. dybt. Bevoksning: 1980: Græs og Løvkrat
1986
Museal besigtigelse - Museet for Syddjurs
1990
Diverse sagsbehandling - Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat
1992
Diverse vind og vanderosion - Museet for Syddjurs
1992
Museal restaurering - Museet for Syddjurs
1992
Diverse sagsbehandling - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1992
Museal udgravning - Museet for Syddjurs
1997
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet dog uden synligt krater i toppen. 16 randsten synlige. Højen er græsklædt samt bevokset med lidt hyben og krat.
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumSkrænten ned til stranden er ca. 10 m. høj – dvs. højen er ikke tilgængelig fra denne side. Det øverste af skrænten op mod vejen er fuldstændig dækket af et uigennemtrængeligt morads af hyld, hyben, tjørn, brændenælder mm.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenkiste

Stenkister kendes i forskellige udformninger gennem store dele af oldtiden og frem til i dag. Traditionen med at anvende sten til kister begyndte i bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.) og har – med skiftende intensitet – holdt sig frem til nyere tid. Blandt de fredede fortidsminder findes adskillige stenkister fra bondestenalderen, bronzealderen og jernalderen (ca. 4000 f.v.t.-1050 e.v.t.), og stenkisterne kan ligge såvel under flad mark som inde i en gravhøj. Der findes mange forskellige varianter af stenkister, alt efter hvilken periode de er blevet opført i, og hvor de er placeret. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Enkeltfund

Enkeltfund er en enkelt eller få genstande fra oldtiden eller historisk tid, som er blevet fundet uden nødvendigvis at indgå i en særlig kontekst med andre fortidsminder eller anlæg. Enkeltfund kan eksempelvis være flintøkser fra stenalderen, bronzelurer fra bronzealderen, smykker fra jernalderen eller mønter fra middelalderen. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links