Faktaboks

Kommune
Thisted Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
15028
Sted- og lokalitetsnummer
110612-87
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fælles kort for 1502-8, 7. Høj, 3 x 17 m. I top en sænkning 4 m br., 0,6 m dyb, noget afgravet. Vestsiden med stejl delvis ubevokset skrænt. Syd- siden med delvis tilgroet brink, N-siden med høj og mest tilgroet brink. Græs-lynggroet i ager.

Undersøgelseshistorie

1876
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDenne Høj, den nordostligste af de tre paa denne Mands Mark, er ved Foden 21 Skridt i N.-S. og 20 i Ø.-V. Den ligger V.t.S. for den foregaaende. Der er taget noget bort af Ø. Siden, lidt er skredet ned mod S., og der er en meget dyb Kartoffelkule oveni. Derimod er den ubeskadiget mod V. og N. Bevoksning: 1983: Græs
1877
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidTildels ødelagt. Bevoksning: 1983: Græs
1916
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 3,0 x 20 m. I Top en Sænkning, 4 m. br., 2/3 m. d., noget afgravet i N. og Ø., med stejl Side (frisk) ellers skraat, ældre. Bevoksning: 1983: Græs
1934
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidAnmodning om fredning af højene sb. 86-89.
1934
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 3 x 17 m. I Top en Sænkning 4 m br., 0,6 m dyb, noget afgravet. Vestsiden med stejl delvis ubevokset Skrænt. Sydsiden med delvis tilgroet Brink, Nordsiden m. høj og mest tilgroet Brink. Græs- og lynggroet i Ager.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj. Nybeskrivelse efter restaurering i juni 1982: Mål: 2,8 x 14,0 x 14,0 m. Gammelt hul i top, 0,8 m. dybt, 3 m. i diam. Forneden på S-lige højside ujævnheder efter nu næsten tilvoksede kreaturskader. Siderne har iøvrigt et jævnt forløb efter retablering af højfoden, dog ses i NØ en 0,15 m. høj kant nederst på siden, hvor en del af den pålagte fyld er skyllet ned, så faskinen er synlig. Langs resten af højfoden i N tendens til, at de pålagte græstørv skiller omkring faskinen. Tilvoksningen er bedst i N og Ø, mindre vellykket i V, hvor der er sået græs. Både Ø- og V-siden står pænt og stort set uden revner. Ved besigtigelsen var der pløjet omkring højen, og et traktorspor sås over V-lige højfod. 3 rydningssten lå midt på V-siden. De blev trillet ned og lagt op til foden. Der sås en påbegyndt rævegrav øverst på N-siden - der blev lagt en sten i hullet. Rydningssten og kørsel på højfod påtalt. Forsigtighed med højfoden indskærpedes. OBs: Uoverensstemmelse i diam.-mål med ældre beskrivelse og JHB's besigtigelse (3,0 x 17,0 x 17,0 m.). Målet vil blive kontrolleret. ** Seværdighedsforklaring ** Højen fremtræder nu igen smukt i landskabet. Der bør evt. foretages en lettere reparation til efteråret. Bevoksning: 1983: Græs
2012
KO-kontrol på fredede lokaliteter - Museum ThyFortidsmindet blev fundet som beskrevet.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt høj i ager.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links