Faktaboks

Kommune
Thisted Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
15029
Sted- og lokalitetsnummer
110612-88
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Jernalder (dateret 1 e.Kr. - 374 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 4 x 15 m ( i skel mest på 4k). Uregelmæssig afgravet i vest, syd og nord. I top to sænkninger, den mest centrale 4 m bred, 1 m dyb. Nederst over vestre fod går skeldige.

Undersøgelseshistorie

1916
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 3,5 m. h. I ældre Tid rundt om temmelig uregelmæssig afgravet, især i V. og S., samt, tilgroet, i Ø. I Top 2 Sænkninger, den mest centrale 4 m. br., 1 m. d. Bevoksning: 1980: Græs og Nålekrat/-træer
1934
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidAnmodning om fredning af højene sb. 86-89.
1934
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 4 x 15 m (i Skel mest paa 4.k). Uregelmæssig afgravet i Vest, S og N. I Top Sænkninger, den mest centrale 4 m bred, 1 m dyb. Nederst over vestre Fod gaar Skeldige.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj. Som tidl. beskr. Graner på V-side af høj bør fældes. Indgår i højgruppe smukt beliggende på bakkedrag. Bevoksning: 1980: Græs og Nålekrat/-træer
2012
KO-kontrol på fredede lokaliteter - Museum ThyFortidsmindet blev fundet som beskrevet.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt høj i ager, bevokset med et træ på østsiden. Dige op mod højens vestside.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Jernalder

Jernalderen afløste bronzealderen. Den har fået sit navn fra de mange lokalt producerede jerngenstande fra denne periode. Fra ældre jernalder findes visse steder i landet de meget store tuegravpladser (brandgrave), men også de almindelige rundhøje var meget udbredt i jernalderen, hvilket bl.a. ses i vikingetidens monumentale kongegrave. Blandt andre synlige fortidsminder er forsvarsvolde, enkelte befæstede landsbyer samt bevarede marksystemer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links