Faktaboks

Kommune
Thisted Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
150210
Sted- og lokalitetsnummer
110612-92
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Enkeltfund, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 11/10 1933, Geodætisk Institut. Høj, 3,5 x 14 m. Stærkt afskåret i syd og vest. Siderne ujævne. Græs- og lynggroet i ager.

Undersøgelseshistorie

1876
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDenne Høj er tæt SO. for Huset, hvor det nu staaer og 20 Skridt fra Vejen, som gaaer langs med S. Skjel. Den er 24 Skridt i N.- S. og 18 i Ø.-V., og der er kastet en vældig Skure i den tværs over fra Ø.-V. Der er Kartoffelkuler i S. Siden og der fandtes for et Par Aar siden en Urne, som hensmulrede. Der er ogsaa taget Fyld til Grunden under Huset. Ejeren vilde gjærne være den Høj kvit, da den betager ham Udsigten mod SO.
1876
Efterretning om forsvunden genstand - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1876
Privat opsamling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1876
Genstand givet til museum - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidBrudstykker af mindst 3 små bronzringe og et armbånd samt et fragment af en bronzenål. Efter H. Kjær muligvis fra sb. 92.
1877
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid[E. 311-312, svarer til sb. 93 og 92] ligge paa en Banke, 311 er 52 Fod i Tværmaal, 10 Fod høi, der er gravet i den flere Steder og Foden er kvadratisk afskaaren, 312 er 67 Fod x 12 Fod, Siderne ere afgravede ved Foden og Midten udkastet.
1916
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 2,8 m. h., godt og vel den nordre Halvdel, stærk afskaaret i S. og V. N: fundet en Urne. Paa Stedet opgaves at være fundet Bronzeringe, der kom til Randrup Degn (s: Nielsen). Mulig B. 1593-94.
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 3,5 x 14 m. Stærkt afskaaret i Syd og Vest. Siderne ujævne. Græs- lynggroet i Ager.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1943
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1943
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidAnmodning om fredning af højen. En fredning af Geodætisk Institut blev tinglyst den 11.10.1933.
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj. Som tidl. beskr. Bevokset mod V med bl.a. gyvel.
2012
KO-kontrol på fredede lokaliteter - Museum ThyFortidsmindet blev fundet som beskrevet.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ligger i have, omgivet af græsplæne og mod syd juletræsbevoksning. Mod øst ager.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Enkeltfund

Enkeltfund er en enkelt eller få genstande fra oldtiden eller historisk tid, som er blevet fundet uden nødvendigvis at indgå i en særlig kontekst med andre fortidsminder eller anlæg. Enkeltfund kan eksempelvis være flintøkser fra stenalderen, bronzelurer fra bronzealderen, smykker fra jernalderen eller mønter fra middelalderen. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links