Faktaboks

Kommune
Thisted Kommune
Fredningsstatus
Aflyst og slettet
Fredningsnummer
150282
Sted- og lokalitetsnummer
110612-86
Anlæg
Rundhøj, Bronzealder (dateret 1300 f.Kr. - 1101 f.Kr.); Brandgrav i stenkiste, Bronzealder (dateret 1300 f.Kr. - 1101 f.Kr.); Rundhøj, Bronzealder (dateret 1300 f.Kr. - 1101 f.Kr.); Brandgrav i stenkiste, Bronzealder (dateret 1300 f.Kr. - 1101 f.Kr.); Brandgrav i stenkiste, Bronzealder (dateret 1300 f.Kr. - 1101 f.Kr.); Rundhøj, Bronzealder (dateret 1300 f.Kr. - 1101 f.Kr.); Brandgrav i stenkiste, Bronzealder (dateret 1300 f.Kr. - 1101 f.Kr.); Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 1101 f.Kr.); Rundhøj, Bronzealder (dateret 1300 f.Kr. - 1101 f.Kr.); Brandgrav i stenkiste, Bronzealder (dateret 1300 f.Kr. - 1101 f.Kr.); Rundhøj, Bronzealder (dateret 1300 f.Kr. - 1101 f.Kr.); Brandgrav i stenkiste, Bronzealder (dateret 1300 f.Kr. - 1101 f.Kr.); Dyrkningsspor, Oldtid (dateret 5400 f.Kr. - 501 f.Kr.); Grube (uspecificeret funktion), Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 1701 f.Kr.); Enkeltfund, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 1701 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.); Grube (uspecificeret funktion), Bronzealder (dateret 1100 f.Kr. - 501 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Jernalder (dateret 1 e.Kr. - 374 e.Kr.)

Original fredningstekst

Højknot. Midtpartiet af en høj. Bør udgraves.

Undersøgelseshistorie

1876
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidTil denne Høj kom Meddeleren ikke, lige saa lidt som til den efterfølgende, da der var Korn rundt om den (5/8 77). Den er ca. 30 Skridt V.S.V. for den foregaaende, og det er en stor Høj. Den er pløjet for nær ved N. Siden, og der er Nedskred mod SO. Bevoksning: 1980: Græs
1877
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidJevnstore Høie [E. 316-317, lige med sb. 86 og 89], som tildels ere udgravede. Bevoksning: 1980: Græs
1916
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 3,0 m.h., paa nær Midten, 10 m.br., overpløjet rundt om, med skraa eller stejl Side. Bevoksning: 1980: Græs
1934
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidVed besigtigelse af højgruppe fandtes i vestsiden af højen sb. 86 lige under græstørven en grube med brændte ben, kulpartikler samt en jernsaks.
1934
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1934
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidAnmodning om fredning af højene sb. 86-89.
1934
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøjknot. Midtpartiet af en Høj. Bør udgraves før Sløjfningen.
1978
Museal besigtigelse - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1981
Museal udgravning - Museum Thy
1985
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1985
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidUdgravning af bronzealderhøj med 5 højfaser. 1. højfase/primærhøjen med centralgraven (N 106) indeholdende br. ben, bronzetutulus og tekstil. 2. højfase med gravene N 7 og N 8. N 7 indeholdt br. ben plus lerkar, N 8 br. ben og bronzebøjlenål. 3. højfase dækkende grav N 11 med br. ben, bronzestangnål, bronzesværd m. træskede/dupsko samt dobbeltknap. Gravens ene dæksten havde på indersiden et skåltegn. 4. højfase med grav N 10, der indeholdt brudst. af to riflede bronzearmbånd, bennål, skiveskraber og br. ben. Højens periferi afgrænsedes af koncentrisk ringgrøft m. spredtstillede stolper. 5. højfase dækkede grav N 9 med br. ben og bennål. Højfasens periferi ligeledes med koncentrisk ringgrøft med tætstillede stolper. Alle gravene var stenkister med brændtbensbegravelser. Under højen fandtes ardspor og neolitiske gruber. Desuden registereredes løsfund, stolpehuller samt en brandgrube udenfor højen.
1985
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterFFM_AFLYS,D

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenkiste

Stenkister kendes i forskellige udformninger gennem store dele af oldtiden og frem til i dag. Traditionen med at anvende sten til kister begyndte i bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.) og har – med skiftende intensitet – holdt sig frem til nyere tid. Blandt de fredede fortidsminder findes adskillige stenkister fra bondestenalderen, bronzealderen og jernalderen (ca. 4000 f.v.t.-1050 e.v.t.), og stenkisterne kan ligge såvel under flad mark som inde i en gravhøj. Der findes mange forskellige varianter af stenkister, alt efter hvilken periode de er blevet opført i, og hvor de er placeret. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Skåltegn

Skåltegn er mindre, cirkulære, indhuggede fordybninger i klippeflader eller på større og mindre sten. Der kendes enkelte skåltegn fra bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.), men de forbindes navnlig med bronzealderen (ca. 1700-500 f.v.t.), hvor de var særlig udbredt. De findes enkeltvis eller i grupper af flere skåltegn på samme sten og sammenlignes ofte med bronzealderens lidt mere komplicerede helleristninger, der er indhuggede motiver på klippeflader. Læs videre her.

Enkeltfund

Enkeltfund er en enkelt eller få genstande fra oldtiden eller historisk tid, som er blevet fundet uden nødvendigvis at indgå i en særlig kontekst med andre fortidsminder eller anlæg. Enkeltfund kan eksempelvis være flintøkser fra stenalderen, bronzelurer fra bronzealderen, smykker fra jernalderen eller mønter fra middelalderen. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Jernalder

Jernalderen afløste bronzealderen. Den har fået sit navn fra de mange lokalt producerede jerngenstande fra denne periode. Fra ældre jernalder findes visse steder i landet de meget store tuegravpladser (brandgrave), men også de almindelige rundhøje var meget udbredt i jernalderen, hvilket bl.a. ses i vikingetidens monumentale kongegrave. Blandt andre synlige fortidsminder er forsvarsvolde, enkelte befæstede landsbyer samt bevarede marksystemer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links