Faktaboks

Kommune
Sorø Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
35241
Sted- og lokalitetsnummer
040110-17
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Højning 0,5 x 6 m. Ved dens SØ-fod står oprejst en større stenblok. Tæt bevokset med små træer. I skov.

Undersøgelseshistorie

1940
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøjning. 0.5 x 6 m. Ved dens SØ.Fod staar oprejst en større Stenblok. Tæt bevokset med smaa Træer. I Skov.
1940
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøjning. Aflang højning i NV-SØ-lig retning, mål ca. 0,5 x 8 x 7 m., med 1 større sten i SØ-enden med et afsprængt, mindre stykke nedenfor. Omtrent 2 m. NV for stenen en større, uregelmæssig lavning, antagelig fra en ældre gravning. Højen har muligvis fortsat ca. 10-20 m. længere mod NV eller højen har været placeret på en aflang, lav bakkekam. Ligger i løvskov ret højt i terræn ca. 30 m. N for vandhul og 50 m. S for skovsti. Ca. 300 m. fra offentlig vej. Der ligger flere spredte, større sten i skoven nær højningen - rest af megalitanlæg/langdysse? Den er større end det fremgår af kartotekskort. Intet spor af fredningssten. Bevoksning: 1983: Løvtræer
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links