oversigt, set fra SØ
.
oversigt, set fra NNV
.
oversigt, set fra vest
.

Faktaboks

Kommune
Sorø Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
35242
Sted- og lokalitetsnummer
040110-5
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Langdysse 1 x 21 x 30 m Ø-V. Kamret 0,4 x 1 m og or. i hø- jens retning. Randsten: N 9, S 10, Ø 4, V 2 (begge væltede). Ubevokset i skov. NMI: Langdysse, 1 x 21 x 30 m (Ø-V). Kamret 0,4 x 1 m og orienteret i højens retning. Kun den nordlige langsi- des store sidesten og den østlige endesten bevaret. Randsten: N 9, S 10, Ø 4, V 2 (begge væltede). Af syd- rækkens sten er af nr. 2 fra vest afsprængt 3 større stykker (antagelig frostsprængninger da stykkerne sid- der ved). Randstenene er prægtige og store. Adskillige har 1 m synlig højde og enkelte lidt mere. Ubevokset i skov.

Undersøgelseshistorie

1939
Museal restaurering - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1940
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangdysse 1 x 21 x 30 m. (Ø - V). Kamret 0.4 x 1 m. og orienteret i Højens Retning. Kun den nordlige Langsides store Sidesten og den østlige Endesten bevaret. Randsten: N. 9, S. 10, Ø. 4, V. 2 (begge væltede). Af Sydrækkens Sten er af Nr. 2 fra Vest afsprængt 3 større Stykker (antagelig Frostsprængning da Stykkerne sidder ved). Randstenene prægtige og store. Adskillige har 1 m. synlig Højde og enkelte lidt mere. Ubevokset i Skov.
1940
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1983
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLangdysse, 1,4 x 30,0 x 15,0 m. Langdysse i ØV-lig retning med store randsten, mål ca. 25 x 10 m., med nedskrånet højfyld ca. 2-3 m. udenom. Den er ca. 1 m. høj med lidt ujævn, tilgroet overflade. Ca 1/3 fra Ø-enden er 2 sten til et aflangt kammer i ØV-lig retning, indvendige mål ca. 1 x 0,4 m., med sten, der rager ca. 0,4 m. op over terræn. Randsten: N 9, S 10, Ø 4, V 1 (ikke 2 synlige). Enkelte sten med afsprængninger/væltede. Højen er tilgroet med græs og lav vegetation omgivet af høje løvtræer. Ca. 20 m. fra skovvej, 350 m. til offentlig vej i et ret fladt terræn N for vandfyldt lavning. ** Seværdighedsforklaring ** Velbevaret langdysse med store randsten i skov. Bevoksning: 1983: Græs
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links