Faktaboks

Kommune
Randers Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
181418
Sted- og lokalitetsnummer
140605-48
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Afmærkn.:G.I. målesten. Højtoppen fredet under Geodætisk Institut. "Vorhøj". Højen er skaldet på toppen, iøvrigt græsklædt i ager. 3,50 x 20 m. Højen har en jævn afglattet overflade. Dog ses det, at en stor del af NNØ-siden må være fjernet i gammel tid, ligesom der i SØ ses spor af en større indgravning. På højtoppen Geodætisk Instituts målesten.

Undersøgelseshistorie

1890
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøjen er bygt af Muld med Striber af iblandet lys Undergrundsjord. Uagtet der er ført store Partier bort af dens Fyld, især mod Nord og Øst, er dens Midte urørt. Der sees ingen Steen. Højen er klædt med Græs og Lyng. Den tager sig godt ud sees i Frastand og fra dens Top haves en herlig Udsigt især mod Vest, Syd og Øst.
1948
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidVorhøj. Højen er skaldet paa toppen, iøvrigt græsklædt, i ager. 3,50 x 20 m. Højen har en jævnt afglattet overflade. Dog ses det, at en stor del af NNØ-siden maa være fjernet i gammel tid, ligesom der i SØ ses spor af en større indgravning. Paa højtoppen Geodætisk Instituts maalesten. (Højtoppen fredet under Geodæt. Inst.). Tingl 7/6 49.1948: Højen har en jævn og afglattet overflade, hvilket formodentlig skyldes, at den i mange aar har ligget i en kreaturfold. Af samme grund synes højen i tidens løb at være blevet meget lavere. Beskadigelserne kan endnu skimtes.
1991
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor07.11.1991. Karsten Kristiansen: "Vorhøj" Højen blev d.d. besigtiget sammen med JGB som tidligere har nyberejst lokaliteten, og der kunne ikke iagtages nogen ændringer iht. nyberejsningsnoter. Højen er ikke pløjeskadet yderligere. KRK. 13.11.1990. Jens G. Bech. Høj kaldet "Vorhøj". Nordlige fjerdedel overpløjet, overfladisk gammel indgravning i SSØ-side. Græsklædt.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. GI mærke dog ikke synlig. På toppen står en enkelt natursten. Fin dyrkningsfri bræmme. Bevokset med græs og to buske. Synlig fra offentlig vej.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links