Faktaboks

Kommune
Randers Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
1813162
Sted- og lokalitetsnummer
140605-37
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Gravgenstand, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Græsklædt høj i ager. 2,70 x 16 m. I toppen stort krater, dia- meter 4,50 m, dybde 0,60 m. I SSØ strækker en gammel, flad og bred indgravning sig fra lidt over fod til højtop. I Ø ses tegn på en gammel beskadigelse og det er sandsynligt, at der er gra- vet noget af N-siden. Af nyere beskadigelser ses følgende: I Ø er fod og nederste del af højside forgravet på et ca. 18 m langt stykke fra fod til midt på højsiden, ja stedvis helt til toppen. Højen er trods alle beskadigelser stadig anselig.

Undersøgelseshistorie

1890
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidAf denne store Høj, som nu er spoleret i Bund og Grund, er kun et mindre Parti tilbage, da Partiet mod Vest, Nord og Øst ere bortførte lige til Grunden. Ved Bortførelsen af disse Partier fandtes Gravkar med nogle Smaasager i, men de agtedes ikke. Ved en senere Gravning blev Brudet a dannet, men da fandt man ikke noget, uagtet Bunden fulgtes og Højens Midte naaedes. Højen er bygt af Muld med lys iblandet Undergrundsjord. Højen har Fodsteen i en Kreds, men de ere kun smaa. Lidt inde og lidt oppe har den større Steen, som ere samlede i Lag eller Stabling. Højens Rester ere lyngklædte. [[Fredet]] [[Restaureret journ. 100/55.]] Bevoksning: 1989: Græs.
1890
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1890
Privat udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1890
Efterretning om forsvunden genstand - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1940
Museal besigtigelse - Kulturhistorisk Museum Randers
1940
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid[Samlesag, omfatter adskillige Sb. lokaliteter.] N01 643/40. Beretning om Besøg ved 16 Gravhøje i Hald Hede, Nørhald H., Randers A. (vedlagt Skitse, hvortil er anvendt Maalebordsblad 1813, Gassum). Af Kandidat O. Løye, KHM. Modtaget på N01 d. 23/10 1940. Ang. beskadigede/truede gravhøje i Hald sogn. Vedlagt sagen: Korrespondance af d. 23/10, 29/10 1940 ml. KHM (v. Kandidat O. Løye) og N01. Korrespondance af d. 29/10 1940 ml. Sognefoged L. Laursen, Hald, og N01. Korrespondance af okt. 1941 ml. div. lodsejere og N01.
1948
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidGræsklædt høj i ager. 2,70 x 16 m. I toppen stort krater, diam. 4,50 m, dybde 0,60 m. I SSØ strækker en gammel, flad og bred indgravning sig fra lidt over fod til højtop. I Ø ses tegn paa en gammel beskadigelse, og det er sandsynligt, at der er gravet noget af N-siden. Af nyere beskadigelser ses følgende: I Ø er fod og nederste del af højside forgravet paa et ca. 10 m. langt stykke. V-siden er forgravet paa et ca. 18 m langt stykke fra fod til midt paa højsiden, ja stedvis helt til toppen. Højen er trods alle sine beskadigelser stadig anselig. (Jfr. journ.nr. 241/49). [[tingl 7/6 49]] [[Restaureret journ. 100/55]] Fredet [[Restaureret journ. 100/55.]] Bevoksning: 1989: Græs.
1949
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1949
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1955
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRestaureret journ. 100/55.
1955
Museal restaurering - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1989
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSmukt kuplet efter restaurering 1955. Af de ved restaureringen blotlagte 14 randsten var 8 delvist synlige langs S-fod. Yderligere 3 var blotlagt ved kreaturtramp (skaden ubetydelig) ved V-foden. Helt græsklædt. Fritliggende på græsmark. ** Seværdighedsforklaring ** Rimeligt seværdig høj p.gr.a. den smukt kuplede kontur uden træer eller buske. Ikke offentligt tilgængelig, men fuldt synlig for østfra kommende trafik på offentlig vej i SØ. Her parkeringsmulighed. Bevoksning: 1989: Græs.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Idag en smuk høj uden skader. Rævegrav mod vest. Randsten mod vest synlige. Randsten mod syd ikke synlige (evt. overgroet). Græsklædt. Synlig fra offentlig vej.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Gravgenstand

En gravgenstand er en arkæologisk genstand, der er fundet i en grav, såsom jordfæstegrav, rundhøj, langhøj eller stendysse/jættestue. Ved arkæologiske undersøgelser eller restaureringer findes ofte genstande, som de døde har fået med sig i graven. Det kan eksempelvis være lerkar, flintdolke, bronzesværd, dragtsmykker, seletøj til heste, pilgrimsmærker mv. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links