Oversigtsfoto set fra S
.
Oversigtsfoto set fra N
.
Oversigtsfoto set fra N
.

Faktaboks

Kommune
Aarhus Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
231641
Sted- og lokalitetsnummer
141108-3
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, "Prædikestolen", 3 x 19 m. Grusgrav i østfod. 2 randsten i S, flere i Ø. Bevokset med krat og egetræer i ager. Smuk høj, hvorfra pragtfuld udsigt.

Undersøgelseshistorie

1894
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, Vosnæsgaard, Skjødstrup S, Østerlisbjerg H, Randers A. Naar undtages, at Højens Fod paa Østsiden er beskadiget af en Grusgrav, saa kan Højen betegnes som ubrudt. Den er stærkt overgroet med Torn og flere Slags Træer. Mod Syd sees to store Fodsteen. I Fodbrudet mod Øst sees ogsaa Steen. Denne Høj burde fredes, thi den har en god Form, ligge højt og frit enten den saa sees fra Hav eller Land. Udsigten fra dens Top er særdeles smuk og vid.
1947
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, "Prædikestolen", 3 x 19 m. Grusgrav i Østfod. 2 Randsten i S, flere i Øst. Bevokset med Krat og Egetræer i Ager. Smuk Høj hvorfra pragtfuld Udsigt.
1947
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumGravhøj. Tæt bevokset med gamle løvtræer og buske ved foden.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links