Oversigtsfoto set fra Ø
.
Oversigtsfoto set fra S
.
Oversigtsfoto set fra N
.

Faktaboks

Kommune
Syddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
231658
Sted- og lokalitetsnummer
140508-32
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Rundhøj. Gravhøjen måler 17x18x3 meter. Højfoden er diffus på østsiden mod Vrinners Strandvej.

Undersøgelseshistorie

2012
Museal besigtigelse - Moesgård MuseumBesigtigelse af muligt fortidsminde efter anmeldelse fra privat. Der er tale om en gravhøj. Højen måler 17 m. i retningen nord-syd og 17-18 m. i retningen øst-vest. Højden varierer afhængig af fra hvilken side højen ses. Set fra øst er højden ca. 1½ m. Set fra syd er højden ca. 2 m. og set fra nord og vest er højden ca. 3 m. Højen er beliggende i et i øvrigt rimeligt fladt terræn. Højfoden er ikke tydelig til alle sider. Øst: Østsiden af højen ligger ud til vejen Vrinners Strandvej. Her ses ingen klar højfod – det kan dog skyldes nedslidning. Syd: På sydsiden er højfoden helt bortslidt. Vest: På vestsiden er højfoden rimelig tydelig. Et enkelt sted er der slidt en sten frem, som kunne være en randsten. Vest for højen ca. 5 m. fra derfra er nogle store sten synlige. Om de oprindelig har hørt til højen er uvist. Nord: Højfoden mod nord er rimelig tydelig, men stærkt nedslidt. 3 store sten er synlige ved foden – kan være randsten.
2012
Diverse sagsbehandling - KulturstyrelsenAfsætning af fortidsminde i Fund & Fortidsminder.
2012
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumHøjen er tæt bevokset med løvtræer/buske og krat. Fortidsmindet er synligt fra offentlig vej. Beliggende i græsmark.
2016
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links