4862, oversigt set fra Ø
.
4861, oversigt set fra N
.

Faktaboks

Kommune
Ringkøbing-Skjern Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
250332
Sted- og lokalitetsnummer
180417-19
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Stenrække, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, ca. 12 x 1,20 m st., udvisket af form, nordlige halvdel forsvundet i grusgrav. Gran- og fyrregroet i plantage. Matr.nr. 8a: Høj i skel til matr.nr. 8b. Tinglysning af C-højen med flg. fredningstekst: ********************************************** Høj i skel: matr.nr. 8b og 8q Degneboligen, Ølstrup. Høj. 12 x 18 m bred og ca. 1,8 m høj, nu nærmest halvmåneformet, idet den nordlige halvdel er bortgravet.

Undersøgelseshistorie

1883
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid[sb.14-20] Et betydeligt Antal tildels meget store, for en Del mindre runde Høininger, alle overpløiede og dyrkede, have stærk Lighed med udjævnede Gravhøie. Da imidlertid Flyvesandet har dannet mange ganske lignende Høininger just over det samme Areal, tør det ikke uden megen Tvivl antages, at hine ere Gravhøie. Kun Materialet kan give sikker Oplysning om, hvilke af disse Høininger der ere naturlige Sanddannelser, hvilke der ere Gravhøie, og hvilke der mulig inderst skjule en Gravhøi, som kun er dækket af Flyvesandet, men om Materialet vilde man ved disse opdyrkede Høininger kun vinde Kundskab ved større Gravninger. Bevoksning: 1987: Løvkrat
1950
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj ca. 12 x 1,2 m st. Udvisket af form. Nordlige halvdel forsvundet i grusgrav. Gran- og fyrregroet i plantage.
1987
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorC-høj. Høj, opr. sikkert pæn lille høj på lille højderyg, nu stort skår til højmidte fra NV. Jeg tror vi skal frede den. I krat ud til grusvej. Bevoksning: 1987: Løvkrat
1988
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Ringkøbing Museum
1988
Anmeldelse fra privat - Ringkøbing Museum
1988
Museal besigtigelse - Ringkøbing Museum
1988
Museal besigtigelse - Ringkøbing Museum
1990
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj. 12 x 18 m bred og ca. 1,8 m høj, nu nærmest halvmåneformet, idet den nordlige halvdel er bortgravet.
1990
Tinglysning - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1997
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenrække

Stensætning er en fællesbetegnelse for forskellige menneskeskabte konstruktioner af sten. De stammer fra store dele af oldtiden begyndende med bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.). En stensætning kan eksempelvis være en del af et gravanlæg, en randstenskæde omkring en gravhøj eller en række af sten stående på en linje. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links