Faktaboks

Kommune
Skive Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
180719
Sted- og lokalitetsnummer
130402-23
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Lystanlæg, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 1,75 (fra N)-1,45 (fra S) x 12 m. Ø-side bortgravet i 5,5 m's bredde indtil ca. 1,50 m fra højmidte. Den afgrave- de side står stejl og er næsten utilgroet. Sort, dybt, ovalt hul VNV for højmidte tangerende denne 4,25 x 3,50 m med bunden 1,30 m under top; 1,50 m bred indgang til hullet fra NV. Fod og side let afgravet i N. Mindre ujævnhed (efter trærod) i top. Bevokset med buske og unge løvtræer i skov. (Central- graven efter al sandsynlighed bevaret, sydsiden velformet. Gravningen i Ø skyldes sikkert fyldtagning, den i V snarest udgravning til et lysthus.- Bør ikke frigives uden undersø- gelse. Kunne istandsættes. Ukendt af NM før sagen F.1260/65.) Tidligere C-høj tinglyst 1999 med følgende beskrivelse: **************************************************************** Højruin, 1,9 x 12 m. Den nordlige højside er afgravet og stejl; den østlige højside er afgravet i hele højens længde fra højfod ind mod højens midte. I den vestlige højside er en hesteskoformet indgravning. Også den sydlige højside er afgravet. I skov op mod have.

Undersøgelseshistorie

1965
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Højrest i have, tæt bag ejendom. Bevokset med træer

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links