Højen set fra vest
.
Højen set fra nordvest
.
Højen set fra nordøst
.

Faktaboks

Kommune
Varde Kommune
Fredningsstatus
Ikke-fredningsværdig 1937-56
Fredningsnummer
330448
Sted- og lokalitetsnummer
190518-78
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Begravelse, uspec undergruppe, Jernalder (dateret 375 e.Kr. - 549 e.Kr.)

Original fredningstekst

Gravhøj, 18 m NV-SØ og 12 m NØ-SV, 125 cm høj. Godt halvdelen mod SV afgravet ned til en højde af 60 cm over mark-niveau. En ca. 2 m bred og 30 cm dyb SV-NØ-gående sænkning hen over midten af den ikke afgravede del af højen.

Undersøgelseshistorie

1892
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidSløifet Høi.
1916
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, utilgængelig paa Grund af Sæd. Saavidt man kan se paa Afstand, er den ganske udgravet. Ansloges efter et Skøn til at være omtrent 1,25 m h. og 16-17 m i Diam. Det er antagelig i denne Høj, at man ved Pløjning er stødt paa tre Lerkar fra den sene Folkevandringstid. De stod i Foden, over hverandre ("Trip, Trap, Træsko"). Det ene var af Form som Mus. Nr. 9803, men med gennembrudt Øre. Dets største Diam. var 0,155 m. Overdelen var prydet med brede vandrette Linier, enkelte Stedet afbrudt af et Knippe af Vinkler inden i hverandre, med Spidserne opad. Det andet Kar havde ganske samme Form, blot at det vandrette Øre var erstattet af en lodret, spinkel, trind Øsken. Dets største Diam. Var 0,10 m. Overdelen var dekoreret med lignende Vinkelbundter ved Siden af hverandre, men indridsede med et spidst Redskab. Det tredje Kar var tilintetgjort.
1952
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 1.25 x 15 (nv-sø) - 10 m. Godt halvdelen mod sv bortgravet, her dyb sænkning. Sænkning i sv-nø hen over midten. Stærkt forgravet. Græsklædt i ager.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer
2015
Museal besigtigelse - Sydvestjyske MuseerHøj, 125 cm høj, 18m NV-SØ, 12m NØ-SV. Godt halvdelen mod sv bortgravet ned til en højde af 60 cm over markniveau. Ca 2 meter bred og 30 cm dyb sv-nø gående sænkning hen over midten af den ikke afgravede del af højen. Græsklædt i ager.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Jernalder

Jernalderen afløste bronzealderen. Den har fået sit navn fra de mange lokalt producerede jerngenstande fra denne periode. Fra ældre jernalder findes visse steder i landet de meget store tuegravpladser (brandgrave), men også de almindelige rundhøje var meget udbredt i jernalderen, hvilket bl.a. ses i vikingetidens monumentale kongegrave. Blandt andre synlige fortidsminder er forsvarsvolde, enkelte befæstede landsbyer samt bevarede marksystemer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links