Højen set fra nord
.
Højen set fra syd
.
Højen set fra syd
.

Faktaboks

Kommune
Sønderborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
4212140
Sted- og lokalitetsnummer
230210-1
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Brandgrav i trækiste, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 1101 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 f.Kr. - 501 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Undersøgelseshistorie

1910
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Museet på Sønderborg SlotLidt vest for højmidten frilagdes en langoval stenpakning, vnv-øsø, 2,25 x 0,9 m stor med en fordybning i midten, som formentlig stammede fra en stammekiste. Graven indeholdt kun brændte ben. I en urne, der var omgiven af en stenpakning, fandtes brændte ben og en nål. I en anden urne med stenpakning lå en bronzearmring, en spiralring og en pren.
1925
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRund, flad Høj, 1 x 9 m. En flad, nu tilgroet Sænkning i Toppen. Vist nok udgravet. Træbevokset i Skov. Højene Nr. 1-24 ligger alle paa Abildgaards Marker. Mulig har der været endnu flere, som nu ikke lader sig eftervise. Den nuværende Ejer mente at vide, at hans Bedstefader har ryddet ialt 12-14 Høje paa Markerne (udenfor den lille Skov, hvori Nr. 1-12 ligger), efter en Meddelelse fra J. Raben (Sønderborg Museum) skal det endog dreje sig om 26 Høje, der skulde være sløjfede i Aarene omkring 1830-1850 (jfr. Heimatblätter, 1 Jahrgang, Nr. 6 [Marts 1914], S 87 f.). Om hvilke Fund der er gjort i Højene, kan der nu ikke gives megen sikker Oplysning. Paa Gaarden opbevares et lille Antal Stensager, mest tyknakkede Flintøkser, endvidere nogle enkelte tyndnakkede dito, et Par Stridsøkser m.m., der angaves hovdsagelig at hidrøre fra Højene. I en af dem vides at være fundet en Paalstav af Bronze (i Sønderborg Museum). Fra Nr. 16 hidrører som nævnt en Guld-Spiralring.
1934
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1934
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidFra Inspektør J. Raben, Sønderborg Slot. Om Fredlysning af 13 Høje i Abildgaard skov, Langdal, Ulkebøl Sogn.Papirerne kunne ikke findes ved registreringen.
1955
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøjgruppe i skov, bestående af: Høj, 1 x 9 m, med sænkning i toppen. Træbevokset, i skov.
1955
Museal besigtigelse - Museet på Sønderborg SlotR 7: Rundhøj (grøn) tværmål ca. 11 m - høj ca. 1 m. Flere sten synlige. 27.2.1910 har Dr. Wullenweber gravet i højen. Der fandtes tre begravelser, ødelagte kors og enkelte småbronzer, s. bilag. Fredlyst 22.9.1934.
1985
Institutionssag uden journaldata - Haderslev Museum
2016
Museal besigtigelse - Haderslev MuseumBesigtigelse for at udarbejde fredningstekst. Lille høj i den sydligste spids af skoven. Den i tidligere beskrivelser omtalte forsænkning i toppen er tildækket. Højen måler ca. 0,75x9 meter bevokset med mindre træer og et enkelt stort træ på højtop.
2016
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links