6222 oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Slagelse Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
36234
Sted- og lokalitetsnummer
040312-2
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: Valbygaard skov, Sønder Overdrev. Runddysse 9 m i diam. 23 randsten (væltede). Kammer med fire sidesten og nedskreden dæksten. Ingen højning. Græs- klædt i skov.

Undersøgelseshistorie

1893
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidPaa den svagt skraanende Fod af Bakken, hvorpaa [sb.] Nr.1 ligger en stærkt forstyrret Langdysse, hvis Randstene (paa 3 nær) er saaledes omvæltede, at hverken Sidernes Længde eller Retning lader sig nøjagtig bestemme. Dog skønnes det, at der ikke har været stor Forskel paa Bred- og Langsiderne (c 23' - 27'), og Retningen synes at have været omtrent Nordnordøst-Sydsydvest og Vestnordvest-Østsydøst. Af Randstene findes: mod Syd 6, mod Nord 6, mod Vest 6, mod Øst 5. Det noget forstyrrede Kammers Retning omtrent Østnordøst-Vestsydvest. Overliggeren er gleden ned og sønderslaaet. Den sydlige Sidestens Længde 6'9", Højde 2 1/2', den vestlige Endestens Bredde 2'9". Ingen kendelig Jordhøjning. Bevoksning: 1984: Løvkrat og Løvtræer
1931
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1940
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRunddysse, 9 m. i Diam. 23 Randsten (væltede). Kammer med fire Sidesten og nedskreden Dæksten. Ingen Højning. Græsklædt i Skov.
1940
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1984
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorRunddysse. Den måler ca. 0,9 x 11 m, med en tilsyneladende velbevaret randstenskæde, flere sten dog væltede, flækkede. Omtrent på midten er et aflangt kammer i NV-SØ'lig retning med 1 lang bæresten N, 1 S og 1 kortere V, mod V over bærestenen er en afvæltet dæksten. Stenene rager ca. 0,9 m op over højen, der er tæt bevokset med bregner, hindbær i yngre tæt egeskov med en del underskov. Måltagning og beskrivelse vanskelig. Kammermål ca. 1,6 x 0,8 m Den ligger neden for bakke, ca. 150 m fra skovvej og 2 km til landevej. Ret tilgroet skovvej ca. 10 m S for dyssen. ** Seværdighedsforklaring ** Runddysse i tæt løvskov med underskov. Bevoksning: 1984: Løvkrat og Løvtræer
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links