Faktaboks

Kommune
Slagelse Kommune
Fredningsstatus
Aflyst og slettet
Fredningsnummer
36235
Sted- og lokalitetsnummer
040312-3
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: Valbygaard skov, Sønder Overdrev. Runddysse 6 m i diam. 19 randsten (væltede). Kammer af tre sidesten og nedskreden dæksten. Græsklædt i plantning.

Undersøgelseshistorie

1893
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid]400-500' Øst[ [[ca. 115 m SØ]] for [sb.] Nr.2 en lignende stærkt forstyrret Dysse. Stensætningens Sider skønnes at have været c. 21' lange, deres Retning omtrent NordnordøstSydsydvest og Vestnordvest-Østsydøst. Alle Randstenene ere skredne eller væltede: mod Vest findes 5, mod Syd 6, mod Øst 3, mod Nord 5. Ingen kendelig Jordhøjning.- Det tomme Kammer omtrent i Midten. Retning Vestsydvest-Østnordøst, aabent mod Øst. Overliggeren er skreden af mod Syd, den nordlige Sidesten styrtet ind i Kammeret, Stenen for Østenden mangler. Kamrets Længde 4'3", Bredden skønnes at have været c. 2', Dybden indtil den nedskredne Fyld 2'. Overliggeren 5'10" lang, 4'3" bred, c 2'3" tyk.
1940
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRunddysse, 6 m. i Diam. 19 Randsten (væltede). Kammer af 3 Sidesten og nedskreden Dæksten. Græsklædt i Plantning.
1940
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1986
Museal besigtigelse - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningDen pr. 11. november 1941 foretagne notering i tingbogen om fredning af dysse fr.nr. 3623:5 bedes slettet, da dyssen forlængst er fjernet.
1986
Aflysning - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1986
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1986
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links