oversigt, set fra vest
.
indgangen set fra SØ
.
kammer set fra NØ
.

Faktaboks

Kommune
Odsherred Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
292430
Sted- og lokalitetsnummer
030402-3
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.); Helleristning/billedsten, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 2 x 18 m. Heri dysse. Kamret 2 x 1,4 x 0,85. I skov. NMI: Høj, 2 x 18 m, heri dysse med gang. Kamret, der er ori- enteret NV-SØ er dannet af 5 sten, herover en stor over- ligger. Mod SØ udgår gangen, dannet af en sten i hver side. Kamrets læ. 2 m, br. 1,4 m, dy. 0,85 m. Gangens læ. 1 m, br. 0,4 m. Bev. med græs og buske. I skov.

Undersøgelseshistorie

1834
Privat besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidBeskrivelse og tegning i TOP (Grevinge sogn).
1874
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn mindre Gangbygning paa en lille Høj, der synes at have været omgiven af Stene, hvis Størrelse dog ikke har været videre anselig. Kammeret (se Grundplanen) er bygget af 5 Sidestene med 1 Dæksten 6'2" langt, 4'4" bredt, Gangen mod S.Ø. af en Sidesten paa hver Side, den er 4'8" l. 1'7" br. inderst. 1'3" yderst. - Det kunde næsten se ud som om der paa Højens nordøstre Side viste sig Spor til at Højen udvendig havde været belagt med flere jevnsides liggende Rækker af Haandsten. - I den anselige Højryggede Dæksten findes ingen halvkugleformede fordybninger.
1874
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1937
Museal restaurering - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRestaureret 1937. [Beretning om restaureringen se Grevinge s.].
1941
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 2 x 18 m, heri Dysse med Gang. Kamret, der er orienteret NV-SØ er dannet af 5 Sten, herover en stor Overligger. Mod SØ udgaar Gangen, dannet af en Sten i hver Side. Kamrets Læ. 2 m. Br. 1,4 m. Dy. 0,85 m. Gangens Læ. 1 m. Br. 0,4 m. Bev. med Græs og Buske. I Skov.
1941
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1973
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidFund af hjulkors og skåltegn.
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Skåltegn

Skåltegn er mindre, cirkulære, indhuggede fordybninger i klippeflader eller på større og mindre sten. Der kendes enkelte skåltegn fra bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.), men de forbindes navnlig med bronzealderen (ca. 1700-500 f.v.t.), hvor de var særlig udbredt. De findes enkeltvis eller i grupper af flere skåltegn på samme sten og sammenlignes ofte med bronzealderens lidt mere komplicerede helleristninger, der er indhuggede motiver på klippeflader. Læs videre her.

Helleristning

Helleristninger er indhuggede billedmotiver i klippeflader eller på større sten og kan bl.a. forestille skibe, mennesker og hjulkors. Helleristninger forbindes navnlig med bronzealderen (ca. 1700-500 f.v.t.), hvor de var særlig udbredt på Bornholm. Det er en udbredt antagelse, at mange af motiverne skal relateres til den kultiske og religiøse verden i bronzealderen, hvor solen spillede en væsentlig rolle. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links