Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Mariagerfjord Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
171397
Sted- og lokalitetsnummer
140706-114
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Stenkiste, Bronzealder (dateret 1300 f.Kr. - 1101 f.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 2,5 x 20 m. Flad top. Svære afgravninger i nordsiden.

Undersøgelseshistorie

1882
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøi, 40 F. i Diameter, 10 F. høi. I den østlige Side en større Udgravning, 5 F. dyb. I Høien er fundet et Bronzesværd med rhombeformet Knap og gjennembrudte Ornamenter samt en Dobbeltknap, der laa i en lille Stenkiste, hvori brændte Ben. I en anden Stenkiste ligeledes med brændte Ben, fandtes en Bronzedobbeltknap med indlagt stjærneprydelse. Fundet opbevares i Apoteker Mikkelsens Samling i Mariager. [[(Nationalmuseet, Udgr. 1924!)]] Bevoksning: 1990: Lyng og Løvtræer
1948
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1949
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1990
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj med flad (mod S hældende) top og gl. afgravning af N-side, som beskrevet. Lyngklædt, omgivet af ca 10 m bred rydningsbræmme i skov. ** Seværdighedsforklaring ** Seværdig i sammenhæng med "Hohøj" og øvrige høje i umiddelbar nærhed. Bevoksning: 1990: Lyng og Løvtræer
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske MuseumRundhøj i lysning i plantageskov. Bevokset af blåbær og bregner. EEn ældre eg i højfod mod Ø.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenkiste

Stenkister kendes i forskellige udformninger gennem store dele af oldtiden og frem til i dag. Traditionen med at anvende sten til kister begyndte i bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.) og har – med skiftende intensitet – holdt sig frem til nyere tid. Blandt de fredede fortidsminder findes adskillige stenkister fra bondestenalderen, bronzealderen og jernalderen (ca. 4000 f.v.t.-1050 e.v.t.), og stenkisterne kan ligge såvel under flad mark som inde i en gravhøj. Der findes mange forskellige varianter af stenkister, alt efter hvilken periode de er blevet opført i, og hvor de er placeret. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links