8159 oversigt. Set fra V.
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Guldborgsund Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
4524155
Sted- og lokalitetsnummer
070603-20
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 0 e.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Jernalder (dateret 1 e.Kr. - 374 e.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 374 e.Kr.)

Original fredningstekst

Sydvestlige halvdel af høj, ca. 12 m (NV-SØ) x 6 m (SV-NØ) og ca. 1,5 m høj, i kant af gammel grusgrav. Højen græsklædt med 3 gamle bøge ved fod. Ubevokset, stejl skrænt mod grusgrav i NNØ.

Undersøgelseshistorie

1979
Museal besigtigelse - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningSydvestlige halvdel af høj, ca 12 m (NV-SØ) x 6 m (SV-NØ) og ca 1,5 m høj, i kant af gammel grusgrav. Højen græsklædt med 3 gamle bøge ved fod. Ubevokset, stejl skrænt mod grusgrav i NNØ.
1979
Tinglysning - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1979
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1979
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidI en grøft over midten af højen fandtes en urnegrav fra tidl. y.romertid med en bronzefibula og ubest. jerngenstande. Desudenen sen førromersk urnegrav med jerngendtande, og muligvis endnu en urnegrav.
1979
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Lolland-Falsters Stiftsmuseum
1979
Museal besigtigelse - Lolland-Falsters Stiftsmuseum
1979
Genstand givet til museum - Lolland-Falsters Stiftsmuseum
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorRest af høj, 2,1 x 18,5 x 7,0 m., på kanten af gammel, tilgroet grusgrav, som har borttaget højens NØ-halvdel. I SV en mulig randsten. I erosionsfladen på skrænten ind mod grusgraven ses i højfylden 1 større (=halvmeterstor) kløvet kampesten samt adskillige nævestore marksten og spredt flintaffald. Bevoksning: 1984: Græs og Løvtræer
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Jernalder

Jernalderen afløste bronzealderen. Den har fået sit navn fra de mange lokalt producerede jerngenstande fra denne periode. Fra ældre jernalder findes visse steder i landet de meget store tuegravpladser (brandgrave), men også de almindelige rundhøje var meget udbredt i jernalderen, hvilket bl.a. ses i vikingetidens monumentale kongegrave. Blandt andre synlige fortidsminder er forsvarsvolde, enkelte befæstede landsbyer samt bevarede marksystemer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links