Dyssekammer set fra nord
.
Fortidsmindet set fra nord
.

Faktaboks

Kommune
Svendborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
41162
Sted- og lokalitetsnummer
090516-33
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Runddysse i højning, der er 1 x 12 m. Ca. 12 randsten ses, muligvis ikke alle oprindelige. I toppen af højen ses et dyssekammer frigravet; det er orienteret i Ø-V og sat af 4 lige høje sten, den nordlige langsidesten er bragt ud af leje. Stenene er ca. 90 cm. høje, kistens længde 1,20 m, bredde 0,60 m. Dæksten mangler. Den østlige sten er sat i ny tid. Bevokset med buske og træer, i skov. NMI: Ejeren oplyste at den østlige sten er ny og sat af hans far. Om den søndre sten som den gamle sognebeskrivelse omtaler som manglende, er der det at sige, at den er på plads og ifølge ejeren altid har været der.

Undersøgelseshistorie

1918
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1918
Beskadigelse/hærværk - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1947
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1947
Privat restaurering - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1947
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorRunddysse med delvis fritstående kammer. Ret markant højning omsat med ihvertfald 12 randsten. Midt i højen kammeret, tilsyneladende orienteret Ø/V, med 1 bæresten in situ i Ø, S og V. I N en sten, af størrelse svarende til nordlige langsides bæresten, liggende skråt indvæltet i kammeret, da stenen dog også ligger fri(-gravet?) af jorden, kan det eventuelt være en lille dæksten. Kammeråbning ses ikke, men hvis fredningstekstens oplysning om, at den østre gavlsten skal være anbragt "i nyere tid", er korrekt, kan åbningen have været her. Kammers indvendige nuv. mål (bredde iflg. gavlstenene): 1,4x0,7 m. Da kammeret står i den sydlige ende af en ældre, kraterformet nedgravning, er det sandsynligt, at det foreliggende "kammer" udgør den nordligste rest af et større dyssekammer, hvis øvrige dele er fjernet i ældre tid. Ejeren oplyser, at han hugger krat bort på højen med års mellemrum, når det "bliver for slemt". I skoven omkring anlægget ses usævanlig velbevarede højryggede agre (foto 03:26-27), udstrakt Ø/V, ca 14 m brede, forløbende helt hen til foden af dyssen. Mål: 1,7x11x9 m. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer
1997
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links