Oversigtsfoto set fra V
.
Oversigtsfoto set fra V
.
Oversigtsfoto set fra NV
.

Faktaboks

Kommune
Samsø Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
301759
Sted- og lokalitetsnummer
030505-27
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fr.nr. 3017:59 Voldstedet Barfredsholm / Blafferholm. Det samlede anlæg måler ca. 60 m i nord-syd og 60 m i øst-vest. Borgbanken måler 29 m i diameter. Mod syd og øst er banken omgivet af dobbelte voldgrave. Mod vest og nord af en enkelt voldgrav og udenom graven en ca. 8 m bred vold. Gravene er hver især ca. 5 m brede og fremtræder i dag tørre.

Undersøgelseshistorie

1874
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidTæt ved Brattingsborg. Tegnet og opmaalt af I.M. Petersen: se vedlagt. Thurahs Beskrivelse 1758 S.55. Strax øst for Gaarden er en Mose, hvorudi groer Rørtag og kaldes Tag-Søen, samme har tilform været en dyb Sø -- I denne Sø ligger en lille Ø eller Holm, kaldt Blafferholm, hvor omkring sees tvende dobbelte Grave og Volde. Denne Holm kan være 30 Alen i Kvadrat, der skal have staaet et Hus eller Slot i ganske flade store Stene paa Kanten ligesom en Liigkiste.
1874
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2009
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske Centralregister
2016
Museal besigtigelse - Moesgård MuseumVoldstedet Barfredsholm / Blafferholm. Borgbanken måler 29 m. i diameter. Mod syd og øst er banken omgivet af dobbelte voldgrave. Mod vest og nord af en enkelt voldgrav og udenom graven en ca. 8 m. bred vold. Gravene er hver især ca. 5 m. brede og fremtræder i dag tørre. Det samlede anlæg måler ca. 60 m. i nord-syd og 60 m. i øst-vest. Voldstedet er beliggende i parken til Brattingsborg Gods. Det er relativt tæt bevokset med forskellige slags træer.
2016
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumVoldstedet er relativt tæt bevokset med mange forskellige slags træer.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links