Faktaboks

Kommune
Syddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
231725
Sted- og lokalitetsnummer
140501-64
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 1701 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 1,30 (fra SV) - 2,40 (fra NØ) x 15,50 (NØ-SV) - 12 m (SØ-NV). NV-side noget afgravet, stejl, højen i øvrigt velformet. Sænkning i top, diameter 3,50 m, 0,45 m dyb. Inden for sænkningen 2 stærkt afkløvede (spræng- te) sten, jordfri størrelse (med højden nævnt sidst) er henholdsvis 130 x 115 x 100 cm og 125 x 60 x 50 cm. Af sidstnævnte sten er antageligt største- delen jorddækket. I randen af sænkningen mod ØNØ ligeledes 2 sten. Den ene intakt, bautastenlignende 110 x 90 x 120 cm hældende mod VSV (mod sænknin- gens midte), den anden stærkt afkløvet 75 x 50 x 85 cm, hældende mod VNV.

Undersøgelseshistorie

1877
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidPaa lavere Skraaning ligger et næsten fuldstændig sløjfet Mindesmærke fra Stenalderen. Midt i Resten af den lave Jord- og Sten-Høi findes Fragmenter af Gravens Sten og maaske en endnu ikke udgravet Del af Kistens Indre. Bevoksning: 1987: Græs.
1877
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1984
Museal besigtigelse - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1984
Tinglysning - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningHøj, 1,30 (fra SV) - 2,40 (fra NØ) x 15,50 (NØ-SV) - 12 m (SØ- NV). NV-side noget afgravet, stejl, højen i øvrigt velformet. Sænkning i top, diameter 3,50 m, 0,45 m dyb. Inden for sænkningen 2 stærkt afkløvede (sprængte) sten, jordfri størrelse (med højden nævnt sidst) er henholdsvis 130 x 115 x 100 cm og 125 x 60 x 50 cm. Af sidstnævnte sten er antageligt størstedelen jorddækket. I randen af sænkningen mod ØNØ ligeledes 2 sten. Den ene intakt, bautastenlignende, 110 x 90 x 120 cm hældende mod VSV (mod sænkningens midte), den anden stærkt afkløvet, 75 x 50 x 85 cm, hældende mod VNV.
1984
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1985
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid[Samelsag, omfatter flere Sb. lokaliteter]. N01 5808/84 og FRST F. 53-2125. Sb. 14.05.01, 64, 5, 46, 53 og 56. Fredning af gravhøje. Sb. 14.05.01, 64, 5, 46, 53 og 56. Frednings- og tinglysningsdokumenter (i kopi), modtaget på N01 d. 11/10 1984 og d. 12/2 1985. Vedlagt sagen: Kort med fundsteder afsat. Korrespondance af d. 29/8 1984 og d. 7/2 1985 ml. FRST og RAS.
1987
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorForefundet som beskrevet. Bevoksning: 1987: Græs.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Bevokset med græs, lidt krat mod nord og øst og lidt trævækst mod øst og syd. Beliggende på grænsen mellem skov og ager.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links