Faktaboks

Kommune
Randers Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
1813134
Sted- og lokalitetsnummer
140603-45
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Baunehøj, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

"Bavnehøj". Græs- og lyngklædt høj i ager. Ca. 2,15 x 16 m. Stærkt forgravet over hele overfladen. Den N.-lige fjerdedel dyrket. Et ca. Ø.- V.-gående lavt skeldige danner grænsen mellem den dyrkede og den udyrkede del. En gravet grøft følger diget et stykke op ad højsiden fra V.

Undersøgelseshistorie

1890
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1948
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1949
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1989
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorDimensioner ikke eftermålt, da højen var for forgravet til sikker måltagning. Blåt korts angivelser dog rimelige. Blå korts dyrkning på højens N-side ophørt, og skellet lagt N for højfod. Iøvrigt som beskrevet. Bevokset med spredte løvtræer på siderne. Iøvrigt græsklædt. Affald (flaskeskår, papir og bålrester) i (gammel) grube øverst på SØ-siden. Lovet fjernet af lodsejeren. ** Seværdighedsforklaring ** Aldelse useværdig. Ikke offentligt tilgængelig og ikke synlig fra offentligt tilgængeligt areal. Bevoksning: 1989: Græs og Løvtræer
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet dog nu beliggende i skovstykke. Højen er fuldstændig forgravet. Udover dige og grøft flere render og huller. Bevokset med mange både små og store løvtræer.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links