Faktaboks

Kommune
Gentofte Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
303074
Sted- og lokalitetsnummer
020302-2
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Baunehøj, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Afmærkn.: M.P. 31/3-39 ved nævns kendelse afsat 5 m, mod S og Ø til hegn. Bavnehøj, 16 x 2,40 m. Siderne noget afgravede. Gammel lavning i topfladens nordøstre side. NMI: Efter nævnets kendelse fredet i 5 m's omkreds - mod S og Ø dog til hegn. 442/54

Undersøgelseshistorie

1899
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRund Høi. c. 16 Meter i Tværmaal, 2,40 M høi. Bevoksning: 1988: Græs og Løvkrat
1931
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidBeset 12/9 -31. Meget forgravet og uregelmæssig. Ikke fredningsværdig.
1938
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidBavnehøj, 16 x 2,4 m. Siderne noget afgravede, gl. Lavning i Topfladens NØ. Side. [[Efter nævnets kendelse fredet i 5 m's omkreds - mod S og Ø dog til hegn. 442/54]].
1938
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1988
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorDimensioner iflg. blå kort ikke eftermålt, men rimeligt sandsynlige. På den flade højtop er etableret en grusbelagt siddeplads med to bænke og papirkurv. På såvel NØ- som NV-siden fører stenbrolagte trapper op til topfladen. Siddepladsen på højtoppen omgivet af tætklippet græs. Højsiderne tæt bevokset med løvkrat, især tjørn med underskov af høje urtevækster. Beliggende i hjørne af ubebygget parcel, hvoraf dele udnyttes som nyttehave, mens resten er vildtvoksende. Ved nyttehaven er et faldefærdigt træskur, 6-8 m fra højfoden i SØ. Skel mod naboparceller i NV og S tæt på højen. Offentlig adgang via grusbelagt sti mellem to parceller i N. Parkeringsmulighed på villavejen. Burde renses for kratbevoksningen med undtagelse af 2 gamle tjørne i N og NØ, som blot bør have fjernet rodskud. Sanering på øvrige del af parcellen og fjernelse (eller sløring) af havehuset ville pynte. ** Seværdighedsforklaring ** Ikke synderligt seværdig. Sanering som beskrevet alligevel ønskelig. Offentlig adgang. Parkeringsmulighed. På sti fra Nørrebakken. Bevoksning: 1988: Græs og Løvkrat
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, ArkæologiFortidsmindet blev fundet som beskrevet, træer er dog fældet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links